Tiist. 22. Helmik.

Suomal. ryhmien välinen neuvottelukunta kokoontui klo 3, mutta vain vailinaisena. Keskusteltiin neuvottelukunnan tehtävistä. Katsottiin että olisi päästävä neuvotteluihin seuraavista asioista: Amnestia. Suojeluskunta-avustus, tullit; rajapoliisin järjestely ja rajantakaiset asiat; virkamiesten kalliinajan lisäys; yleisten töiden määrärahat; uudet hiippakunnat.
Katsottiin että nämä ovat asioita, joista tulisi neuvotella.
Päätettiin: yrittää neuvotteluajan kautta päästä yksimielisyyteen; ruotsalaisille ilmoitetaan päätöksistä. Kysymykset käytävä läpi ryhmissä, sitten justeerattava neuvottelukunnassa.
Ryhmässä saatiin kuulla ’’Maan Äänen’’ lopputileistä. Se merkitsi 225 mkn jälkimaksua, joka mieheltä. Mitä on paikallisosastojen osakemaksuja tullut, ne maksetaan ryhmän kassasta ja pannaan pankkiin vastaisen varalle.
Suojeluskuntamiljoonista äänestettiin.
30 milj. puolsi 9 ä.
25 ” ” 19 ä.
2:nen äänestys:
25 milj. puolsi 18 ä.
20 ” ” 18 ”

Jäi ratkaisu vastaisten neuvottelutulosten varaan.
Komitea ruotsalaisten kansallistakeita pohtimaan kokoontui ensi kerran.