Tiist. 23. Marrask.

Ryhmässä keskusteltiin oppivelvollisuuslain hyväksymisestä, vaalien yli äänest. tai hyväksymisestä. Istunnossa olimme jo Lohi ja minä edust. vastakkaisia käsityksiä. Lohi ja Vuorimaa vastustivat lakia, Liakka puolusti. Alkio puolusti lakia. J. A. Heikkinen puoltaa ’’vapautta’’. Hänelle on pakko ja velvollisuus vastenmielistä. Pohjois-Suomessa mahdoton panna käytäntöön. – Pilkka Lohelle, että heillä rovasti Saraste oli ajanut heillä kansakoulujen asiaa. Häntä kirottiin. Mutta nyt siunataan. Sama on oppivelvollisuuslain. Mitä kiireimmiten hyväks. tämä laki. – A. Pesonen tulee kannattamaan lepäämään panemisen puolesta. Tahtoo saada valtion ja kunnan raha-asioissa hengähdysaikaa. Luulee että laki saadaan paremmin kahden vuoden jälkeen. – Kukkonen: oppivelv. laki ei ole hyvä, mutta hän kuitenkin äänestää sen pois. Koulumuoto jota nyt tarjotaan on paljon etevämpi kuin Sippolanlinja [tark. Arvi Sipolaa, joka oli jäsenenä kansakouluasetuksen uusimiskomiteassa]. Kun on tehty niin suuri myönnytys, että toimeenpanoaika on 16 v. ei usko että sitä toista kerta tarjota[an]. – Perälä: jos me asetumme aina Lohen periaat. mukaan oikeiston kannalle tässä asiassa, niin oikeisto voittaa meidät. – Manner: Häntä pelottaa se, mitä pedagogit suunnittelevat kouluihin liian paljon aineita ja tietoviisautta. Kansakoulusta aijotaan tehdä 8-vuotinen pohjakoulu. Amerikassa on suurta työtä varten kasvattaa. Meillä toisin. Opettajain velvollisuuksia vähennetään. Pelottaa vielä ylellisyys koulujen laittamisessa. Pelottaa kytkemään kansakoulua kaupungin koulujen kanssa. Lupaa kuitenkin asettua ryhmän enemmistön kannalle. – Niukkanen yhtyy järjestelmästä Manneriin. Oppivelvollisuuslakiin sisältyy kuitenkin se periaate että valtio kustantaa koulun kansalle. Se takaa maalaiskansalle taloudessa etuja. – Kallio suosittelee että kukin saa äänestää niin kuin haluaa. Tässä taataan kansak. opettajille eläke joka on suurempi kuin lehtorin. Viedään pohja maalaisliittoaatteen kannalta, kun hyväksytään eläke, vaikka aijotaan saada aikaan vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus. – Juutilainen yhtyy Manneriin. Ei ole oikein selvillä miten äänestää. Vaikea asettua oikeiston kannalle. Joukahainen: jos me olisimme rikkaita, niin asia olisi helppo. Mutta hän, kuten Niukkanen, ottaa sen luokkataistelun kannalta. Nykyisestä kaaoksesta ei päästä muuten kuin nousevan sivistyksen kautta. Äänestää lain puolesta. – Pehkonen omasta ja P. V. Heikkisen puolesta ilm. että olisi sittenkin parasta saada laki päätetyksi kun kustannukset toimeen panosta jakautuvat pitkälle ajalle. Ohjelmaa voi sitten tarkastaa ja muuttaa. Kärki: Vaikka laissa onkin puutteita, pitäisi äänestää tämän lain hyväks. puolesta. Liakka: Punakaartilaisluetteloissa 80– 90 % joilla ei ole ollut mitään kouluopetusta. – Arfman: Uudessa edusk. voi laki tulla vielä huonompi. Puhui syrjäseutujen tietämättömyydestä. Äänestää lain puolesta. Äänestettäessä 17 ään 12 vastaan oli ryhmän enemmistö lain puolustamisen kannalla. Mutta jätettiin vapaaksi kullekin äänestää vakaumuksensa mukaan.