Tiist. 3. Toukok.

Vaasassa. Sieltä Seinäjoelle Nuijapatsastoimik. kokoukseen. Siellä oli hyvin hauska toveripiiri koossa. Päätettiin vielä loppuvelkojen maksuksi panna toimeen juhlat Ilmajoella. Sen lisäksi päätti toimikunta kokoontua heinäkuun puolivälissä Ilmajoella pitämään viimeisen toverillisen yhdessä olokokouksen. Nim. viimeisen tämän asian vuoksi. Juho Kuhna kutsui kotiinsa. Päätettiin koota sinne kaikki toimik. jäsenet.