Tiist. 6. Huhtik.

Seinäjoella. Kieltolakiliiton Aluejärjestön johtok. kokouksessa.