Tiist. 7. Jouluk.

Vaasassa. Maalaisliittolaiset eivät mene Tannerin hallitukseen. Sen vuoksi eivät edistysmielisetkään.
Edistysmieliset pitivät sunnunt. puoluekokouksen jossa 71 äänesti kieltolakiäänestyksen puolesta, 50 raittiusmielistä sitä vastaan. Siis kahtia. Nyt tuli ponsi hyväksytyksi, jossa puolue sanoo kannattavansa kieltolakia, mutta tahtoo kuitenkin panna toimeen äänestyksen siitä!