Tiist. 8. Tammik.

Aamulla soi puhelin. Anni menee. Harju ilmoittaa että Haapalan mainen vaellus on nyt päättynyt. Hm.
Taas yksi hyvä ystävä, paras työtoveri meni.
Jumala ole hänen sielullensa armollinen – ja meidän kaikkien.
Minun on nyt kirjoitettava muistonsanat. Kuinka monelle ystävälle olen jo sellaiset kirjoittanut.
Siinä on sitten maisen vaelluksen summa, siinä: mitä sitten seuraa.
Siinä.
Hautaus tapahtuu lauantaina.