Tiistaina 10. Helmik.

Herään. Ajattelen kevättä. Keväistä, huhtikuista iltahämärrystä Laihialla, kun on satanut, kun on paistanut aurinko, kun maasta nousee usvia, on kuulakka hämäryys, Annikka ja minä käymme Santaloukon tietä vaieten, joskus vain joku sana, koira haukahtaa jossain, mukanamme juokseva Rellu kuuhoilee, jostain kaukaa kuuluu rattaiden rätinä – tuolla häämöttää hämäryyden keskeltä koti…. Paavo! Oi Jumalani! Vapauta minut täältä!
Hallituskysymys. Tulenheimo oli ollut ilmoittamassa, etteivät he tule hallitukseen. Pääministeri oli kysynyt, eikö heillä ole mitään ehdotuksia. Ei, sehän olisi hallituksen asia. Mitä te vaaditte? Suurempaa vaikutusvaltaa. Lopuksi sovittiin, että hän ilmoittaa asiasta Arajärvelle, että ryhmä saa tehdä vastaehdotuksensa.
Tri Ehrnroth ei ole mitään ilmoittanut.
Kallio oli ollut jo ennakolta varma että näin tulisi käymään. Mutta näin oli tehtävä. Ei haluaisi enää viivyttää. Voisi odottaa 2 päivää. Mutta pääministerin olisi tehtävä ehdotus henkilöistä että täällä saataisiin ensin neuvotella.
Erkko odottaa kokoomuksen uutta ehdotusta, mutta ei siellä odota paljon tulosta. Pääministerin on ryhdyttävä kuulustelemaan miehiä.
Alkio yhtyi edellisiin. Ohjelmasovittelusta ei mahda tulla mitään. Ei usko siihen.
Vennola ajatteli Lavoniusta rahaministeriksi, mahd. Vartiovaara ja ehkä Ramsay.
Kallio suosi Vartiovaaraa.
Ryhmässä keskusteltiin hallituksen uudestaan muodostamisesta.
Raatikainen arvosteli, hyvä-huutojen kaikuessa ankarasti hallitusta. Sanoi että nykyinen hallitus on tehnyt niin raskaita rikoksia maalaispolitiikkaa vastaan että se ei saa jatkua. Ei maininnut mitkä ne synnit ovat. Samaan suuntaan puhui Manner.
Kallio ilmoitti, että jos näin ankara arvostelu on vallalla, niin ei mitään hyötyä ole lykätä asiaa, vaan panna kaikkien paperit likoon.
Piitulainen puhui sovittaen, kehoittaen hallitusta pysymään paikoillaan.
Vuorimaa selitti, että nykyinen hallitus ei ole niin huono, kuin Raatikainen sanoo. Mutta maalaisliiton edustajat eivät ole esiintyneet kyllin jyrkästi m. m. komiteain asettamisessa. Yhtyi Mannerin moittimiseen ettei ollut saatu voivientiä punnan kalliina ollessa, viedä. Maatuotteet ovat menneet polkuhinnoista, kun puutavarateollisuus on saavuttanut ylimääräisiä voittoja. On liiaksi suosittu elintarvesäännöstelyjä. Maalaisliiton saatava kauppaministerin paikka. Samoin yhteinen rajamaaministeri, myös maalaisliittolainen. Tähän varain saamiseksi olisi vahingollinen elintarveministeri hävitettävä. Ehto: etteivät maalaisliiton ministerit esiinny vain häntänä, vaan itsenäisesti.
Lohi: Olisi entisen pohjalla yritettävä muodostaa ministeristö. Luuli, ettei hallitus ole tehnyt niin suuria syntejä, että se ansaitsisi sellaista arvostelua kuin Raatikainen antoi. Pelkäsi, ettei kyetä saamaan aikaan sellaista hallitusta, joka voisi tehdä kaikessa mielen mukaan. Epäilee enimmin sotaministerin putiikkia.
Kokko kannatti keskustahallituksen täydentämistä ja sen lykk. budjetin jälkeen. Hallitusta oli liiaksi arvosteltu, ei pitänyt sen syntejä niin suurina.
Pesonen oli tyytyväinen, ettei oikeistohallituksesta tullut mitään. On totta, mitä Raatikainen sanoo. Maaseudulla on sellaista käsitystä. Mutta tämä voidaan korjata lisäämällä voimaa hallitukseen. Hallitus kiireesti uudistettava. Maalaisliiton otettava vähintäin 6 paikkaa. Elint. m. p. hylätt.
Alkio oli ajatellut hallituksen uudestaan muodostamisen lykättäväksi budjetin jälkeen. Mutta Raatikaisen lausunto oli aiheuttanut asennemuutoksen. Sen jälkeen ei hänellä puolestaan ole enää mitään epäselvänä. Hän päättää huomenna. [puoli sivua jätetty tyhjäksi]
P. V. Heikkinen merkitsi että Raatikainen oli puhunut liikoja. Arvostelu sellainen ei ole hallituksesta yleinen.
Juutilainen valitti Rn jyrkkää lausuntoa, jota ei Alkion olisi pitänyt ottaa niin kirjaimellisesti. Luuli että meidän on vaikea täyttää nykyisten edustajaimme paikkoja hallituksessa, jos he tulevat pois. – Virkamiehet ulko- ja kotimaassa on muutettava hallitussuunnan noudattajiksi. Virkakuntaa on vähennettävä. Sotalaitos puhdistettava. Mahdollisesti otettava hallituksen muodostaminen vasta budjetin käsittelyn jälkeen. Elint. ministeriä puoltaa vain siltä kannalta että siihen voitaisiin saada maalaisliittolainen. Suosittelee hallituksen muodostamis-asiassa neuvotteluja oikeistososialistien kanssa. Suojeluskuntia ei hävitetä. Mutta ne olisi saatava hallitusvallan käsiin. Rohkenee Alkion jyrkän lausunnon johdosta ettei hänen sanojaan olisi käsitettävä ehdottomaksi.
Niukkanen pitäisi, ei ainoastaan mliitolle vaan koko keskustapolitiikalle onnettomuutena, jopa häpeällisenä, jos hallitus nyt pyytäisi eroaan. Ymmärtää maalaisliittolaisten jäsenten vaikean aseman hallituksessa. Talouspoliittiset asiat ovat täytyneet olla näiden suurten valtiollisten tapausten rinnalla jäädä odottamaan. Siitä on saatu valitsijainkin ymmärtämystä. Mutta eikä jo ole syytä ottaa meidän ohjelmakysymyksiämme. Ml. on pantava hallitukseen niin paljo miehiä kuin suinkin mahdollista. Sotalaitos hallitukselle tulee olemaan raskas synti.
Manner: Keskustelu ollut tarpeen. Poliittiset tulokset ovat olleet tällä hallituksella niin hyvät että meidän on kannattanut siihen uhrata etujamme. Hallitus on uudistettava nykyisellä pohjalla. Tuotannon kilpailua hallituksen puolelta edistettävä. Ei mene niin pitkälle, että maatalouspoliittistenkaan asiain hyväksi olisi uhrattava hallituksen yleispoliittinen suunta.
J.A. Heikkinen. Ainoa mahdollinen keskustahallitus. Pelkää ettemme voisi enää muodostaa keskustahallitusta jos nykyiset luopuvat. Pyytää, etteivät hallituksen jäsenet ota arvosteluja ryhmässä niin vakavasti. Hallituksen jäsenten menettelyä täysin hyväksyy. Ei muuta keinoa kuin täydentää hallitusta. Oli saanut sen vaikutelman ettei ml. jäsenet ole olleet ’’heiluvana häntänä’’. Saaneet vakavaa tunnustusta. Varsinkaan Alkon ei olisi pitänyt loukkaantua. Hänen sosialipolitiikkansa on saanut suurta tunnustusta ja huomiota ulkomaillakin. Hänen vähimmän on syytä ottaa itsekseen. Puoltaa Itä-Karjalan ministeriön perustamista. Hyvä olisi saada enemmistö hallitukseen. Pääministerin annettava muod. hallitus.
Raatikainen ei voi lieventää lausuntoaan. Mutta jos sitä olisi ryhmässä käsitetty niin kuin Alkio, sille ei olisi kukaan huutanut ’’hyvä!’’. – On sitä mieltä, että ml. ei voi mennä keskustahallitukseen vähemmistönä. Saadaan kantaa edistysmielisten synnit. Ml. ennen naurettiin. Nykyistä hallitusta ei naureta eikä halveksita vastustajainkaan mielestä. Ne tunnustavat että sille juuri ml. antavat voimaa. Arveli etteihän hänen tämän jälkeen tarvitse kerjätä Alkiolta armoa. Nyt on ml. saatava enemmistö, johtoasema. Ei usko, ettei maasta löydy vähintäin 6:tta miestä, jotka ”häpeättä” voivat täyttää paikat. Nykyisten pitää jäädä paikoilleen. Ei niiden paikkojen suhteen enää tirskuta. Suurimpia mahdottomuuksia tälle hallitukselle on sen nykyinen pääministeri. Vaatii, että ml. on vaadittava vähintäin puolet hallituspaikkoja. Puhuu mädännyksestä. Lahjomisesta. Ketjukaupasta. Toivoi että hänen lausuntonsa oikaisee Alkiollekin aseman.
Leppälä luuli, että raha-asiain hoito ei olisi ollut helppo. Hän oli Raatikaiselle huutanut ’’hyvä!’’. Meille puhuu nyt valtion tilintarkastaja (R.). Sitä on kuultava. Ei ole koskaan ryhmässä valitettu Alkion ministeriön hoidosta. Mutta maatalousministeriön. Ei ole kuullut tehtyihin kysymyksiin Kalliolta tyydyttävää vastausta. Oli odottanut että maatalousministeri olisi pontevammin esiintynyt. Miten esim. 10 milj. asiassa. Onko ministeri pontevammin vaatinut korotusta? Karjalan kehittymätöntä kansaa on vaikea saada tyydytetyksi. Katsoo että nyt on tilaisuus puhua. Me olemme hiukan hyllyvällä pohjalla.
Vuorimaa: Alkio oli saanut hänen lausunnostaan väärän käsityksen. Raatikainen ei ollut saanut hyvä-huutoja sanainsa, vaan komean äänensä vuoksi. Oli tahtonut sanoa, että maalaisliittolaisten tulee olla päänä. Mitä taas Leppälä puhuu Kalliosta, ovat kaikki jo kauan sanoneet että hän fiessaa oikeiston kanssa. Hänen pitäisi pysyä maalaisliiton kannalla.
Pitkäsen mielestä ei keskustahallituksen asema ole koskaan ollut niin vahva kuin nyt. Katselee maalaisliittoa ryhmänä, jonka toteuttaminen on tulevaisuudessa. Alkio oli lausunut että ml. ei yksinkään voisi ohjelmaansa toteuttaa hallituksessa. Hän on samaa mieltä. Tahtoisi nähdä ne miehet, jotka nyt kykenisivät täyttämään maatalousohjelman. Taktillisesti olemme tehneet nyt hyvän pelin. Mutta ottamalla sen kokonaan vastuullemme, pilaisimme pelin. Siellä ei nyt voi tehdä sen enempää. Ei pidä hätäillä. Yksikään meidän edustaja ei saa poistua.
Hahl ei ottanut asiaa niin arasti kuin Alkio. Ei pane niin tarkoin hampaankoloon. Teot tekevät asian. Valtiovarain valiokunnassa on meidän ministerien ehdotuksia, se on ollut epälojaalinen teko. Tahtoo sanoa Alkiolle ettei hänen tule tehdä niin kuin uhkaa. Kieltolaki tarvitsee. Samoin muita lakeja.
Tähän asti ei ole tapahtunut sellaista, joka pakottaisi eroamaan. Lupaa kestää julkisia hyökkäyksiä. Asettaa lopulta isänmaan edut ryhmäetujen edelle.
Kallio luetteli parikymmentä maalaisliittolaista komiteoissa. Ilmoitti kauppasopimuskomiteaan puoltaneensa Vestermarckia Relanderin edellä. Vastasi Leppälälle. Maatalousministerin tehtävänä ei ole järjestää vastakauppaa. Maataloustuotteiden vientilisenssejä ei hoideta maatalousministeriöstä. Selitti suhtautumistaan eri asioihin. Sanoi: hänelle arvostelu riittää. ’’Minä en tarvitse hallitustuolia, jollei maalaisliitto tarvitse minua.’’ Lisäsi, että hallitusmiehen tulee katsoa koko yhteiskunnan etua.
On hyvä puhua siitä, että me otamme enemmistön hallituksessa. Meillä ei ole miehiä lakimiesten, eikä finanssipaikalle.
Elovaara toivoisi että keskustahallitus säilyisi. Mutta ei suinkaan sillä ehdolla että maatalous tekisi vararikon. Karjatuotekysymys uhkaa sellaisilla. Millä maksetaan suuret verot? On luonnollista, että ml. ministereiltä odotetaan sellaisia. Ihmettelee, ettei ml. ole ottanut sellaisia salkkuja joiden hoito vaikuttaisi siihen. Yhtyy Raatikaiseen ja Manneriin.
Joukahainen edelleen konservatiivi. Ei pitäisi vallata itselleen laajempia alueita kuin kyetään hoitamaan. Virheen teki jo pääministeri ryhtyessään ilman ohjelmaa neuvottelemaan toisten puolueiden kanssa. Olisi ollut tehtävä typistetty ohjelma. Onnellisinta olisi ollut jos olisi hallitukseen astunut oikeisto ja vasemmisto myös. Ellei se onnistu on koetettava vielä oikeiston kanssa. Ellei näin onnistuta, on tehtävä keskusta-minimiohjelma. Ellei eduskunta sitä hyväksy, on tultava pois hallituksesta. Tämä on ajattelun ja taistelun tulos.
Keskustahallituksen täydentämiseen nähden yhtyi toisiin, mutta on silloin hakemalla haettava tilaisuus, että eduskunta saisi lausua mielensä.
Suuri osa niistä toiveista joita pantiin miestemme hallitukseen mennessä, ei ole toteutunut. Mutta se ei ole hänelle pettymys. Valitsioissa on paljo, jotka odottavat vain yhden asian toteutumista. Joku pyytää: ’’armon poikansa asevelv. vapautusta”, ei juuri muuta. Suuri massa ei voi arvostella ministeriemme työtä. Karkeata, että käydään käsiksi tekemättömiin tekoihin. Se voisi jäädä historialle. On tämän tahtonut sanoa sen arvostelun johdosta joka oikeudettomasti on langennut muutamain ministeriemme osalle. Ei missään tapauksessa suostu, että miehiämme menee hallitukseen useampi kuin Karjalan ministeri. Hallitus täydennettävä varovasti vasta sitten kun budjetti on valmis.
Juutilainen. Jos meidän on vastuuta lisättävä, on otettava hallitukseen päälukuakin. On pantava paitamme vielä suurempaan pyykkiin oikeiston käsissä. Vasemmistokokoomus.
Alkion pitempi lausunto.
Kallio ilmoitti huomenna jättävänsä erohakemuksensa.
Leppälä oli päättänyt lausua Kalliolle ja Alkiolle tunnustuksen, etteivät olleet hänelle ankarammin lausuneet. Sen vuoksi oli odottamatonta mitä Kallio nyt sanoo.
J. A. Heikkinen. Kalliota on moitittu ettei ole niin kiinteästi ajanut maanviljelijäin etuja. Mutta nyt on niin tehtävä.
Niukkanen. Kun nyt tästä on kehittynyt sellainen tärkeä suuntakysymys on sitä selvitettävä. Sovittelevat yhtä rehellisiä kuin jyrkät. Uskoi että jotain vaatimallakin saadaan.
Selander merkitsee pöytäkirjaan vastalauseensa sen kohtelun johdosta jota oli osoitettu ministereitä, varsinkin Kalliota vastaan.
P. V. Heikkinen ilmoitti ettei häneen kohdistuneitten hyökkäysten takana ole monia. Yhtyi Selanderiin. Toivoi tahdikkaampaa menettelyä.
Raatikainen toivoisi että ryhmässä saisi purkaa mieltään. Olisi paha jos ei ryhmässä saisi näin tehdä. Se on ulkonaisen esiintymisen ehto. Kallion pitää maalaisliiton tähen luopua äskeisestä uhastaan. Oli jo äsken sanonut, että se tirskunta, jota ml. ministereistä ennakolta uhattiin, on tyyten vaiennut. Kallio omalta osaltaan siihen vaikuttanut. Enempi tirskutaan edistysmielisiä. Sosialistitkin. Oikeistosta puhumattakaan. On ajettava maalaisliittopolitiikkaa. Kallion on asetuttava ryhmäkurin alle! Te ette saa tehdä niin kuin tahotte. Ryhmän pitää saada määrätä. (Hyvä! Hyvä). Kallio on liian hyvä suomal. talonpoika. Pitäisi panna edut ja kuorman tasan.
Elovaara. Selanderin vastalauseen johdosta. Ei ole saanut sitä käsitystä että on tahdottu loukata ministereitä. Oli vain esittänyt valitsijainsa mielipiteitä. Ei ollut tiennyt ettei Kallio voi vaikuttaa asioihin. Alkio sanonut, että on rauhan vuoksi uhrattava. Oli nähnyt kärsivää sisämaan kansaa ja Helsingin hyvä palkkaista väkeä.
Kallio ei ollut arvostelusta loukkaantunut, mutta kun Vuorimaa oli pyytänyt ryhmän jäseniä todistamaan epäluottamustaan, sen jälkeen ei enää voi jäädä hallitukseen kukaan joka sen lausunnon on saanut. Elintarveasioissa ajanut yhteiskunnallista politiikkaa. Ei myö aatteitaan. Raatikainen sanoo, että minä olen kenties liian hyväsydäminen.
Lohi. Ainoastaan jos ryhmä todistaa yhtyvänsä Vuorimaahan, vasta silloin on se huomioon otettava. Me olemme pikkuihmisiä. Emme ole vielä tehtävämme tasalla. Tunnustaa edustajain työn hallituksessa.
Pitkänen uskaltaa lähteä tästä huoneesta siinä vakaumuksessa että Kallio ei tee eroanomustaan. Vasta sitten tehtäköön se joukossa kun aika tulee. Kernaasti näkee sen, että vapaasti sanotaan, mitä sydämellä on, mutta ettei persoonallisten erimielisyyksien johdosta rikota.
Vuorimaa. Kritiikki on ollut hyvin lievää. Kummasteli ettei Kallio kestä kritiikkiä. On sanonut ja tulee vastakin sanomaan että Kallio on ollut liian oikeistomielinen. Jos tämä loukkaa, ei olla vielä aseman tasalla. On aina sanonut, että Kallio on ministerinä etevä. Sitä on toiset puolueet kehuneet. Alkiota haukutaan.
Manner. Syytökset ristiriitaisia. Toiset syyttävät oikeistolaiseksi, toiset vasemmistolaiseksi.
Alkio yhtyi vaatimaan että Kallio luopuisi ero-uhastaan.
Joukahainen. Olisi vältettävä salapuremisia. Toverien on tuettava toisiaan. Lausunnoista saatu se vivahdus.
Kallio väitti, että tässä on kysymys kunniasta ja rehellisyydestä.
Perälä. Ei kukaan ajattele Kalliolle epäluottamusta. Kalliota ja Alkiota pidetään ryhmän parhaina miehinä.
Joukahainen vaati Kalliolta vastausta jääkö juttu tähän?
Juutilainen. Ryhmä on huomenaamuna yksimielisempi kuin ennen tätä keskustelua.
Latvala kertoi kokemuksia 10-vuotiselta eduskuntataipaleelta. Emme käsittänet miten asioita toteuttaa. Sama on hallituksen jäseniin nähden. Ketä ne ’’monet muut’’ ovat jotka ajattelevat samalla tavalla. Valmis yhtymään Juutilaiseen.
Kallio pidätti vapauden miettiä ennen kuin vastaa puheenjoht. kysymykseen.
Päätettiin että keskus[ta]hallitus on täytettävä.
Ja kaiken tämän jälkeen vaatii uskollisuus maalaisliittoa kohtaan meitä sittenkin jäämään hallitukseen!
Mutta sen vaikutelman sain, että viimeisen lausuntoni jälkeen pojat olivat niin nöyrtyneitä, että he todella tunsivat lyöneensä itseään purevilla raipoilla. Leppälä meni silmissäni raukaksi.
Sanoin Kalliolle ettei hän saa erota tyhjän vuoksi. Eikä hän eroa.