Tiistaina 11. Helmik.

Nukuin hyvin. Pian kirjoitettava kirja. Minun on kirjoitettava viipymättä kirja Maanviljelysyhteiskunnallinen kasvatus.
Siinä on osoitettava eurooppalaisen sodan ja Suomen kapinan luokkaluonne, joka oli syntynyt suurteollisuuskapitalismin ja työväen, s.o: harvojen yksilöjen ja ihmisetujen vastakkaisuudesta; sekä ihmisten kertymisestä suuriin kauppa- ja teollisuuskeskuksiin ja maaseudun tyhjääntymisestä; teollisuuden liikatuotannosta ja köyhälistön kulutusaineiden puutteesta, ihmisten eroamisesta maasta, tuottavasta elintarvetuotantotyöstä, ja muuttumisesta kuluttajiksi.
Maanviljelysyhteiskunnan on nyt otettava opetus huomioonsa. Maaomaisuutta ei ole käsitettävä omaisuudeksi jolla saa tehdä mitä tahtoo, vaan yhteiskunnan uskotuksi tavaraksi jonka hoidosta ollaan vastuussa yhteiskunnalle, kansalle, valtiolle, Jumalalle, kehityksen lain mukaan.
Tästä seuraa että maanviljelystyöväki, omat lapset ja palvelijat, torpparit, on otettava siten, että heitä on kasvatettava: ensin omaa, sitten taloaan, yhteiskuntaa, kansakuntaa varten. Työläisen asema on siis muutettava, yhteiskunnallisesti kohotettava.
Ainoastaan tätä tietä maanviljelystalonpoikais-yhteiskunta voi välttää teollisuuskapitalistisen yhteiskunnan kohtalon.
Pienteollisuuden ja käsityön suhde tähän yhteiskuntaan on järjestettävä hyvin läheiseksi.
Delegatsioniin tulin vähän myöhään. Kes-kusteltiin tulleista. Ministeri Vennola ilm. m. m. paperin vientitulliksi ajatellun à 6 pv. kilolta, jota paperiteollisuuden edustajan puo-lelta (Ahlström) oli pidetty sopi-vana. – Kahvin ja eräiden muiden tuontitulli oli korotettu vaikka se on vastoin Saksan kauppasopimusta. Saksa ei ollut kuitenkaan tehnyt muistutusta. Saksan kauppasopimus on rikottava, se on huono. Tulleja täytyy korottaa raha-arvon alenemisenkin vuoksi. Ei voida odottaa tullikomitean ehdotuksia, on kiirehdittävä.
Helsingissä on rautatien alempien palvelijain ja virkailijain palkkoja kohotettu à 5700:lla 6000:lla markalla. Se on liikaa Helsingissäkin.
Kokko painosti sitä että olisi pidettävä silmällä virastojen kelvotonta hoitoa, jossa tehdään laiskasti työtä. Puoltaa tilapäisiä tullikorotuksia. Uusina veroesineinä mainitsi suuret huoneistot ja telefoonit.
Kallio. Kauppasopimus Saksan kanssa saatava korjatuksi. Mahdollisesti voisi ajatella tullia myös sokerille ja vehnälle.
Kairamo epäili ettei paperiteollisuudelle olisi asetettava vientitullia. On kysymys paperiteollisuuden vähentämisestä. Otettava tarkempi selko.
Schybergson toivoisi, ettei valtiovarain valiokunta ottaisi sotasaalista lukuun. – Suuremmat tullit otettava sen mukaan kuin komitea ehdottaa.
Ministeri Castrén. Sotasaalistulo otettava samoin kuin valtiolaina.
Alkio ilmoitti käsityksenään että tilanne on sellainen että täytyy käyttää tilanteen aiheuttamia tulleja. Paperiteollisuus on jo ja tulee edelleen olemaan maan pääteollisuus. Siitä täytyy valtion saada osansa. 6 p. kilolta tulli ei vaikeuta paperiteollisuutta.
Nevanlinna selosti kuluvan vuoden budjettia osottaen ettei ole varaa valita. On otettava rahaa mistä saadaan.
Rautatieläisten palk. oli Vennola sanonut, että ne ovat kalliit, ylikonduktööri m. m. 9000 mk. – Nyt on virkamieskomitea ehdottanut m. m. maalaisnimismiehille 9000:- Konstateeraa tosiasiasian. On suunnattoman vaikea alentaa menoja. Rautatieläiset ovat niin hyvin organiseeratut, että niiden palkkoihin kajoaminen on suoranainen kapinavaara. Vähentää virastojen virkamiehiä – sen on parempi ensin tehdä, ennen kuin siitä puhutaan.
Tärkeätä on että valtio toistaseksi pitäisi sokeri- ja vehnämonopolin, toisi mitä maahan tarvitaan. Sokerilla 2 mk kilolta, vehnä 20 p. kilolta ei vaikeuta näiden aineiden kulutusta. – Nyt on meillä ulkom. krediitti käyttämättä, mutta sitä ei sovi käyttää vakinaisiin menoihin. Jos aijotut tullikorotukset tuottavat 106 milj. sittenkin jää 200 milj. tarve. Puoltaa edelleen 100 milj. ottoa vehnä- ja sokeritullia. Ellei menetellä näin ensi vuotena ei saada ketään rahaministerin paikalle.
Ministeri Castrén pääasiassa samaa mieltä. Virkamieslähetystöjä taas käynyt suorastaan bolshevistisin vaatimuksin. Vaaditaan ultimatumeilla, että ellei suostuta, ei vastata seurauksista. Itsenäisyytemme on tämän talouden vuoksi vaarassa. Kansan koko katsantokanta on mennyt pilalle. Edusk. ja hallituksen asiana on yhdessä koetettava järjestää asia. Olisi asetettava bilansineuvosto tarkistamaan asemaa.