Tiistaina 11. Marrask.

Neuvottelut Ruotsin kanssa Ahvenanmaa asiassa. Ulkoministeri oli tehnyt kirjelmäluonnoksen Söderhjelmille, jossa ehdotettiin että hän koettaisi tiedustella, olisivatko ruotsalaiset valmiit ryhtymään avoimella pohjalla salaisiin neuvotteluihin. Edelleen oli siinä lieviä salaisia ohjeita, m. m. Norrbottenin läänin kansallisuusoloja koskevista oloista, että niitä voitaisiin tuoda esiin kun Ruotsi pyrkii Ahvenanmaan sisällisiin oloihin. Vennola ja minä, sekä Kallio katsoimme, että meidän ei pitäisi alottaa neuvotteluja, vain, jos ruotsal. haluavat, emme tahdo siitä kieltäytyä. Sanoin, että sen kautta me tunnustaisimme ruotsalaisten sekaantumisasian ja he tulevat ulottamaan sekaantumisensa itäruotsalaiselle alueelle Suomen mantereella. Myös Norrbottenin suomalaisten asia olisi voimakkaammin otettava esiin. Pelkään, ettei Söderhjelm näissä asioissa edusta kyllin tiukasti suomalaista kantaa.
Mutta päätökseksi tuli että pääasiassa hyväksyttiin ulkoministerin kanta. Sellainen kirje siis lähetetään.
Vaivaishoitolaki. Tänään saimme Auran kanssa läpi käydyksi Vaivaishoitolain käsittelyn. Hän alkaa sitä nyt panna lopulliseen muotoon.
Tukkiyhtiöt ja heidän vaivaisensa.
Kehoitin Auran ja Böökin laatimaan tästä jonkun eriehdotuksen lakiin.