Tiistaina 12. Huhtik.

Ulkoasiain valiokunnassa antoi pääministeri seuraavia tietoja. Pyytää etteivät lehdet omin päin kirjoittaisi rauhanneuvotteluista. Presidentti oli ilm. että rauhanvaltuuskunnan asettamisesta ei lehdissä puhuttaisi. Ruotsalaisissa lehdissä oli ollut sopimattomia uutisia. Sitten ilmoitettiin että Ilkan uutinen Holstin ministeriydestä mahdollisesta poistumisesta on perätön. Holstin matka pantu vireille jo edellisen hallituksen aikana ja hän itse pitänyt sitä tärkeänä. Holsti lähettänyt sähkösanoman. Lähetyskuntaan kuuluu Holsti, Enckel ja Kotonen. Eilisen ulkovknnan kyselyyn miten Skandinaavian maat ovat suhtautuneet parlamenttiliittoon ei ole saatu vielä vastausta. Suomen yhtymisestä Kansainliittoon tullee esitys eduskunnalle vielä tänä keväänä.
Ahvenanmaan kysymys oli aiheuttanut Holstin matkan. Hallitus tässä suhteessa jatkaa edellisen politiikkaa. Ranskan suhde epäselvä. Hallitus toivoo että kun Ahvenanmaan laki tulee valmiiksi koetetaan saada onnellinen ratkaisu ulkomaillakin. Esitti nootin, jossa selitettiin Ahvenanmaan asiaa, jossa pyydetään, että Ahvenanm. saisi jäädä Suomelle, eikä Ruotsin vaatimuksia oteta huomioon. Suurvaltain edustajat arvelleet, että jos valtiopäiv. päätös tulee hyväksytyksi, luulevat että ne jättävät asian sikseen.
Valiokunnan jäsenet eivät tahtoneet käyttää puheenvuoroja.
Puolankysymys. Puolassa ollut Gyllenbögel ja Ehrström. Puolan lähettiläs vaatisi sopimusta yhteisesiintymisestä Venäjään nähden. Se olisi ollut jonkullainen liittosopimus. Hallitus ei ollut voinut siihen suostua. Luki promemorian, jossa todettiin tärkeäksi että Suomi ja Puola yhdessä esiintyvät rauhanteossa. Suomelle pidätetään oikeus tehdä yksityisrauha neuvoteltuaan Puolan kanssa. Nootti annettu Puolan edustajalle. Eilen oli Puolan edustaja jättänyt vastauskirjelmän, jossa yhteisintressit tyydytyksellä todetaan. – Molemmat maat tarjoavat toisilleen tilaisuuden lähettää toistensa neuvotteluihin sotilasedustaja. Puola samoin pidättää oikeuden yksityisrauhaan ensin neuvoteltuaan Suomen kanssa. Puolan edustaja on jo Rajajoella. Eversti Gyllenbögel ajatellaan lähettää Puolaan.
Rauhanneuvottelupaikaksi on Puola ajatellut Borisoffia, meidän taholta Dantzigia.
Rauhanneuvottelukuntaan on nyt ajateltu: Paasikivi, Tanner, Voinmaa, Kivilinna, Vennola, Valdén, – Ramsaysta ei olla vielä varmat.
Vuolijokea epäillyttänyt edellisen ja samoin nykyisen hallituksen yhteistyö Puolan kanssa. Sillä voidaan viivyttää rauhantekoa. Nootti kaksimielinen. Rauhantekolupa sittenkin riippuu Puolasta.
Vennolalla samoja epäilyksiä, koska puolalaisilla näyttää olevan imperialistisiä vaatimuksia. Kirjelmä kuitenkin sallii rauhanteon luvan. Liiaksi tuhlattu aikaa neuvotteluihin Varsovassa. Tärkeä säilyttää ystävälliset suhteet Puolaan.
Voionmaa samaa kuin Vuolijoki. Keskusteltuaan baltialaisten sos. kanssa oli tässä mielipiteessä vakaantunut: Puolassa saanut maataomistava ylimystö vallan. Se ei kehota syviä rivejä maanpuolustukseen. Latvia ja Liettua katkeruudella seuraa Puolan politiikkaa. Puola on täysin feodalinen valta. Toiset kansat pelkäävät tällaista naapuriesimerkkiä. Meille on epäviisasta mennä Puolan mukana. Tuntematon suuruus. Huono sotaväki. Meille ei ole lupaavaa tämä yhteistoiminta. Lausuu suoran epäilyksensä hallituksen puolalaispolitiikan johdosta, jossa huomaa ranskalaista vaikutusta.
Juutilainen samaan suuntaan kuin edelliset. Puolahan haluaisi m. m. saada puolen Ukrainaa. Jos saisikin, ei kykene hallitsemaan. Käsittänyt että edellinen hallitus olikin pyrkinyt rauhaan yhdessä Latvian ja Liettuan kanssa.
H. Suolahti. Jos Venäjä rupeaa meitä aseellisesti uhkaamaan on tärkeätä että ollaan tekemisissä vallan kanssa johon silloin voi turvata. Yhden tekevä onko meillä sympatioita Puolan kanssa vai ei – Pää asia on että meillä on siitä hyötyä. Tämä kosketus Puolan kanssa ei merkitse että me hyväksymme Puolan politiikan. Ei mene väittämään että rauhan viivytys on aiheuttanut Petsamon menetystä.
Pääministeri: Asialla on kaksi puolta. Voihan yhteydellä Puolan kanssa olla varjopuolensakin. Puolalla voivat tulla olemaan suuret vihollisensa Venäjällä ja Saksassa. Huomautti Vuolijoelle että keskustelu rauhasta Puolan kanssa ei ole vaar[allista]. Puolalla 900,000 miehen armeija. Isänmaallinen innostus. Kansanvaltainen mieliala. Niitten tietojen mukaan mitä hallitus on saanut, ei Puola suinkaan tahdo anastaa suuria alueita Ukrainasta. Myöskin on Puola pyrkinyt yhteistoimintaan Romanian kanssa. Bukarestiin nimitetään huomenna väliaikainen edustaja. Vanhan Puolan alueella halutaan panna toimeen kansanäänestys. Tätä pääministeri pitää järkevänä.
Yhteistoiminta siksikin mahtavan valtion kuin Puola nyt on, varsinkin kun meillä ei ole varmoja takeita suurvaltain avusta rauhanneuv. Venäjän kanssa, on hyvin tarpeellista.
Nootin sisällöstä ei ole hallituksessa ollut eri mieliä.
Oli joltakin taholta ilmoit. että bolshevikit aikovat Suomelta vaatia joko osan Viipurin lääniä, tai 17–18 miljardia.
Linna piti yhteistyötä Puolan kanssa tärkeänä. Nootti ei sido.
Hahl. Suomen hallituksen suhteet reunavaltioihin eivät ole muuttuneet. Oli alettu epäillä että Puola ajaa edelle viivyttelyjensä kautta.
Juutilainen. Aivan viime tietojen mukaan ovat puolalaiset ottaneet taas esiin politiikan, joka tarkoittaa Ukrainan jakoa. Puola on syrjäyttänyt Latvian ja Liettuan. Tapahtunut arvelluttava hajaannus reunavaltojen yhteisesiintymisessä. Suomen olisi ollut rajoitettava Puolan vaatim[uksia].
Alkio hyväksyy yhteistoiminnan Puolan kanssa. Olemme niin heikossa asemassa, että täytyy jostain saada hieman aseellista selkänojaa.
Setälä samoin. Suomi on sangen epäedullisessa asemassa käydessään rauhanneuvotteluihin Puolan kanssa. Ei ole syytä muuttaa menettelyä.
Pääministeri totesi, ettei hallituksen politiikka reunavaltioihin nähden ole muuttunut. Ei ole luvattu kannattaa mitään Puolan imperial. vaatimuksia. Yllä pidettävä vuorovaikutusta Latviaan ja Liettuaan nähden. Puolalaiset vakuuttaneet, ettei heillä ole mitään imperialistisia vaatimuksia Ukrainaan nähden. Puolan päämies sosialidemokraatti.
Voionmaa. Käy selville, että liitto Puolan kanssa on ajateltu hyvin tilapäiseksi. Yksinomaan sotilaallinen yhteys. Eiköhän se ole hiiren ja jalopeuran liitto. Ei ole hauskaa ruveta suomalaisten sotimaan Puolan imperial. vaatimusten puolesta. Anteeksiantamatonta naivi usko Puolan ihmeitä tekevään liittoon. Ei mene antamaan lupausta hallitukselle mennä umpimähkään tähän liittoon.
Vuorimaa. Erehdymme suuresti jos luulemme että Neuvosto-Venäjä antaa meille yksin ollessamme rauhan. Yhteistoiminnasta Puolan kanssa voimme saada apua. Suomen etu vaatii, että rauhaneuv. käydään yhdessä Puolan kanssa.
Rauhanneuvottelut. Pyritty Petsamon aluetta evakuoimaan, mutta ei saatu. Neuvosto-hallitus viittasi vain Ahvenanm. asiaan. Ahvenanmaahan nähden ei Ruotsilla ole pienempi oik. kuin Venäj. Petsamoon. Ei ryhdytty väittelyyn.
Seuraava valiokunnan istunto määrättiin huomiseksi klo 9.
Alpo Sailo oli tänään tapaamassa eduskunnan ravintolassa. Hauska tapaaminen. Hän valitti, että he taiteilijat saavat niin vähän ymmärtämystä osakseen pääkaupunkilaisten puolelta. Sovimme hyvin. Hänkin hylkää Pariisin turmiollisena, kaavoihin valettuna muotien peränä ja valitsee Suomen-Karjalan, Kalevalan kotiperäisen aiheiston. Sanoo olevan muitakin jotka ajattelevat samoin. Kertoo että Sakari Pälsi ei kannatuksen puutteessa voi panna paperille Siperiasta tuomiaan tieteellisiä kokoelmia ja havainnoitaan!
Sovittiin, että hän tulee esittämään toiveensa ryhmällemme.