Tiistaina 12 pnä jouluk.

Perustuslakivaliokunnassa ehdotin ehdotukseni äänestettäväksi yhdessä hallituksen esityksen n.o 2 kanssa. Puheenjohtaja pakotti äänestämään hallituksen esitysten välillä ilman minun tai Mäkelinin ehdotuksia. Näin äänestettäessä voitti hallituksen esitys n.o 1 12 äänellä, suomettarelaisten, nuorsuom., ruotsalaisten ja Kuusisen, Mannerin, Salinin ja Tuomen äänillä, minun, Juutilaisen, Mäkelinin ja parin muun ääniä vastaan.
Siten siis jäi minun ja Mäkelinin ehdotukset äänestämättä!
Ymmärsin sosialistien äänestäessä hallituksen esityksen n. 81 puolesta heidän tarkoittaneen saada minun ehdotukseni kumotuksi ja siten aiheuttaa pulman.
Perustuslakivk. mietintöä n.o 2 käsiteltiin kolmannessa lukemisessa, jolloin Manner teki muistutuksen siitä, että esitys pitäisi nimittää senaatin, eikä hallituksen esitykseksi. Hyväksyttiin ’’Hallituksen.’’
Täysistunnossa tänään ehdotin joukon sos. esittämiä viime valtiopäiväin lakeja lähetettäväksi valiokuntaan lausunnon saamista varten. Sos. pahalla tuulella. Esitykseni tein siksi, että on saatava joku muoto, käytäntö, jonka mukaan lait vahvistetaan jotka edelliset valtiopäivät ovat hyväksyneet.
Sotalaitoskysymys tuli esiin ja siitä repesi. Kun minun oli lähdettävä Pietariin klo 10.30 en ehtinyt puhua, kuten olin aikonut. Rentola puhui liijan rennosti.
Juuri junalle lähtiessäni tuli senaatin kirjelmä 20 milj. valuutan myöntämisestä. Se otettiin heti käsille. Sillä rahoja ilm. tarvittavan huomisin sotilaitten maasta siirtoon, ja vilja- y.m. tarpeiden vapaiksi laskemiseen Valkeasaaresta. Edusk. otti 2 tunnin luvan, jolla aikaa valiokunnat keskustelevat ehdotuksensa.
Junassa. Tri Kaila (nuorempi) tarjoo minulle Pietarissa asuntoa yhdessä Rautapään kanssa.