Tiistaina 13 p. Tammik.

Armahduslain johdosta tapahtuva rikollisten luokitteluehdotus oli tänään esillä. Oikeusministeri tahtoo ilmeisen kategoorisesti nyt tulkita lain hyvin pitkälle menevänä ja vapauttavana. Me toiset, Vennola, Ritavuori ja minä ja Hahl tahdoimme tulkita eduskunnan ja lain tahdon niin, että vapautusta ei ole tulkittava ja sovellettava yhteiskunnallisen aseman ja virka-arvoluokan, vaan rikoksen laadun mukaan. Kallio yhtyi myöskin ahtaimpaan tulkintaan.
Tulossa olevan konferenssin ohjelma. Ulkoministeri selosti tekemäänsä promemoriaa, joka edelleen esiintyi ympyräisenä ja ylimalkaisempana.
Alkio ilmoitti että ohjelmasta puuttuu: toteaminen, että Venäjä on hajonnut, että Venäjästä eronneille kansoille on vaadittava kaikille täydellistä itsemääräysoikeutta (myös Itä-Karjalalle); edelleen ehdotti poistettavaksi kohdan, joka alistaa konferenssin työn ententen tarkastuksen alle.
Vennola kaipasi myöskin toteamista, että Venäjä on hajonnut; että ulkoministeri ei ole tehnyt eri kysymyksiin nähden ohjelmaa, moittien sitä ylimalkaiseksi. Itsenäisyystunnustusta hyvin jyrkästi vaadittava reunavalloille. Pitkän pyörittelyn perästä hyväksyi ohjelman ylempänä mainituilla muistutuksilla. Lisäksi että bolshevismia vastaan on jotakin keksittävä.
Alkio pitemmässä lausunnossa ensin muistutti, että valtioneuvoston puheenjohtaja ottaisi sen hyvän tavan, että puhevuorot merkitään paperille siinä järjestyksessä kun ne pyydetään, sekä jaetaisiin siinä järjestyksessä vuorot.
Pääministeri pyysi anteeksi jos niin on tapahtunut – (Pieni sanailu). Loppu.
Alkio jatkoi merkiten, että valiokunta oli päättänyt tehdä konferenssille eri kohdissa määritellyn ohjelman. Tämä on nyt vain ylimalkainen. – Konferensia ei ole alistettava ententen alle samalla kuin Saksan suhteen rikotaisiin suhteet. Suomen on noudatettava omaa politiikkaa ja reunavalt. yhteispolitiikkaa. Se merkitsee: tässä konferenssissa esiintyy uusi maailman tekijä.
Holsti antoi pitkän selostuksen kannastaan.
Kahelin katsoi, ettei ole annettava konferenssille mitään ohjelmaa. Vennolaa vastaan ehdotti, ettei rauhan ehdoksi pantaisi, että se tehdään demokraattisen Venäjän, vaan järjestyneen Venäjän kanssa.
Pohjansalo: Edustajinamme konferenssissa kai tulee olemaan ulko- ja pääministerit. Meitä kai pidetään sitte tapausten tasalla.
Holsti. Keskusteltua yleisesikunnan päällikön Enckellin kanssa, oli tullut siihen, ettei pidä puhua puollustus- vaan sotilasliitosta, koska hyökkäys joskus on puollustusta.
Keitä kutsutaan ensi torstaina ulkovalt. edustajille pidettäviin päivällisiin? Päätettiin että ulkoministeri tekee ehdotuksen joka sitten tarkistetaan valtioneuvostossa.
Oikeusministeri Kahelin ja virkamiesten lakon uhka. Tänään otettiin kahvitunnilla esille kysymys kanteen nostamisesta Hblia vastaan sen ’’joukko virkamiehiä’’ kirjoituksen johdosta jossa kiihotetaan lakkoon ja kapinaan hallitusta vastaan. Silloin lausui oikeusministeri Kahelin: ’’Minä olen täydellisesti lakon puolella. Minä kehoitan siihen yhtymään ja yhdyn itse mukaan.’’ Yleinen hämmästys. Lausunto oli olevinaan puolta leikkiä, mutta oli Kahelinin ehdottoman vakaumuksen mukainen.
Päivällis-kutsuttujen luettelo hyväksyttiin.
Todettiin ne kohdat mitä Suomen puolelta on otettava ohjelmaan konferenssissa [viittaus 8.1.; seur. luettelossa numerointi lisätty myöhemmin].

5. Sekä: että Suomi on valmis rakentamaan rauhaa kansanvaltaisille periaatteille järjestyneen Venäjän kanssa.
6. Sekä: että ajetaan kaikkien Venäjästä eronneiden valtain ja kansain itsenäisyys de jure tunnust.
7. Sekä: että ajetaan Itämeren neutralisoimista.
8. Sekä: että koetaan saada mukaan Romania ja Tshek.-Slovakia.
1. Tarkistettiin: 1:si kohta: että entinen tsaristinen Venäjä todetaan hajonneeksi.
9. Sekä: että lennätin ja postisopimus- sekä keskinäinen luottosuhde saadaan aikaan.
10. Sekä: kauppasuht. järjestäm.
2. Venäjän kansoihin sovellettava täyttä itse-määräämisoikeutta.
3. Yhdenmukaisten toimenpiteitten aikaansaamisesta Venäjältä kaikkia näitä valtoja uhkaavaa vaaraa vastaan.
4. Yhteisen puollustusliiton aikaansaamisesta.

Nämä todettiin.
Reunavaltain sotavoimat.
Armahdettavat. Vastoin oikeusministerin tilastokategoriaa ’’vapautettavia’’ päätettiin ottaa 12 kohta: sekä henkilöt jotka muun toimintansa nojalla ovat verrattavat ylempänä lueteltuihin. ’’Tämä otetaan huomioon sitten kuin laki on julaistu. Luokittelua ei saa tehdä tilastoa tehdessä niin että jaetaan vapautettavia.