Tiistaina 14. Tammik.

Perustuslakivaliokunnassa tuli esiin tuomittujen sosialistiedustajain asia, kysymys heidän erottamisestaan edustajatoimestaan. Niin ikään Suomen valtiotalouden oikeusperusteista, josta nyt oli saapunut valtiovarain valiokunnan lausunto.
Eilen päätti ryhmä, esityksestäni, että me antaisimme valtiotalouden oikeusperusteita koskevan lain semmoisenaan mennä läpi, koska, sanoin: jos jäämme pitemmäksi ajaksi vaille hallitusmuotoa, jää hallitukselle aivan vapaat kädet käyttää valtiovaroja melkein miten mielii. Jos tämä laki saadaan voimaan, merkitsee se parlamentarismin voittoa, kansanvallan voittoa. – Ennen tätä istuntoa hyväksyivät ryhmämme perustuslakivk.-edustajat tämän kannan ehdolla, ettei lakiin tehdä huonontavia muutoksia.