Tiistaina 15. Helmik.

Tänään saan kirjeen Kertulta! Hän ei ole vielä saanut minun kirjettäni. Nyt kirjoittaa hän reippaana ostaneensa 150:- sukset, hiihtävänsä, päättäneensä reipastua, saavansa ruokahalua – siis: hänelle valkee! Olen näinä päivinä aamuin illoin erityisesti syventynyt rukoilemaan ’’Kertulle valoa.’’ Ja – hän on sitä saanut! Jlan kiitos!
On joku, joka johtaa.
Ulkoasiain valiokunnassa herra Pääministeri.
Ahvenanmaan asian käsittely lykkäytynyt huhtikuuhun.
Yleensä voitanee Ahvenanmaan asiassa sanoa, että tiedot ovat suotuisia meille. Asiamme pitäisi oleman hyvällä kannalla. Ruotsista saatu tietoja että siellä aletaan käsittää että Ruotsin Amaan politiikka on ollut erehdys.
Lähettiläs lausunut ajatuksen eikö Suomelle olisi syytä alottaa Ruotsin kanssa uudet neuvottelut, mutta hallitus katsoo että alote pitäisi lähteä Ruotsin taholta.
Luultavasti Kansainliiton kokous on Pariisissa 21 p. helmik. Silloin tulee käsiteltäväksi kysymys vähemmistöoikeuksista. Kehoitettu Suomeakin antamaan tietoja. Hallitus katsoo että Suomi on otettu Kansainliittoon ilman tällaisia ehtoja. Sen vuoksi ei katsota syytä olevan esiintyä tässä asiassa. Kuitenkin on juutalaisten asemasta valmistettu selostus.
Suomen jäsenmaksu Kansojenliitossa on nyt vahvistettu n. 80,371 dollaria.
Portugali ja Romania ovat nimit. tänne ministerinsä.
Latvian ja Viron tunnustaminen on ollut ilahuttava tapaus. Suomen politiikka on ollut oikea. Suomen olisi nyt erittäin ajettava yhteistoimintaa reunavaltojen kanssa. Olisi koetettava saada Skandinavian maat mukaan. Ruotsissa pitäisi oleman halukas. Vaikeuksissa on m.m. Puolan suhteen, sen politiikka eroaa toisista reunavalloista. Viron nykyinen hallitus Suomelle ystävällinen, yst. kuin ennen. Kysymys kauppasopimuksesta Viron kanssa. Komitea nimitetään kohta. Viron ulkoministeri tulee tänne.
Ranska ryhtyisi mieluisasti kauppasopimusneuvotteluihin Suomen kanssa. Pariisissa.
Samoin Englanti ilm. että oltaisiin valmiit neuvottelemaan kauppasopim. suosituimman periaatteen pohjalla.
Norjan hallitus oli Suomen sikäläiselle lähettiläälle, joka oli ilmoittanut Petsamon joutuneen Suomen suvereniseksi alueeksi, ilmoittanut, että se pidättää itselleen puhevapauden sen johdosta että Norja ei ole tunnustanut Neuvosto-Venäjää.
Heti tulee myös tehtäväksi alote Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisen rauhansopimuksen registeröimisestä Kansainliitossa. Ei luule aiheuttavan vaikeuksia.
Collianderin kysymyksen johdosta mitä on aijottu Ahvenanmaan asian puoltamiseksi Pariisissa. Selostus tekeillä. Kenties lähetetään edustaja.
Kallio kysyi aijotaanko kauppasopimuksessa kiinnittää huomiota viinan salakuljetukseen.
Pääministeri sanoi että asiasta on usein keskusteltu. Vaikea. Siihen tietysti tullaan kiinnittämään huomiota.
Tanner: Onko Suomen ja Viron kesken suunniteltu tai olemassa aseliitto?
Pääministeri: Joulun edellä oli Viron yleisesikunnan päällikkö Lill siitä neuvottelemassa, mutta asia ei ole johtanut mihinkään.
Juutilainen piti suotavana että tällaista liittoa valmistellaan.
Helsingin ja Moskovan välinen sähkösanomavaihto.
Ruotsi julist. Venäjän koleran saastuttamaksi.
Suomi samoin. Lääkintöhallitus on herättänyt kysymyksen julist. laajentamisesta.
Suomen on pidettävä huoli ettei se itse joudu julistetuksi kansainvälisesti tautien saastuttamaksi. Ruotsin terveyshoidon päällikkö on ilmoittanut, että on Ruotsin kannalta vaarallista laskea Venäjältä Suomeen ainakaan aivan monia diplomaatteja. – Terijoen 5 päivän karanteeni oli Lääkintöhallituksen vaatima, koska ulkomaat voivat asettaa Suomen karanteeniin. Venäjän lähetystöjen toiminnasta Virossa, Latviassa ja Liettuassa hyvin varottavia tietoja. Kaikkialla lähetystöjen yhteydessä agitatsionitoimittaja. Täällä olevat ulkomaiset diplomaatit katselevat Venäjän lähetystön Suomeen tuloa melkoisesti levottomi[n]a.
Voionmaa suurella paatoksella moittii hallituksen toimia suhteiden katkaisemiseksi. Ryömä samoin. Ehdottavat uutta valiokunnan kokousta. Pitää kulkutautivarokeinoja joutavina. Kershentshev kuletettiin Suomen läpi suljetussa vaunussa kuin ulkomaan elävää, Ruotsissa sai liikkua vapaasti.
Pääministeri katsoi että täytyy katsoa, mistä lääkintöhallitus katsoo tarpeelliseksi.
Suolahti. Jo sähkösanomat osoittavat ettei tässä olla tekemisissä normaalisen sivistysvaltion kanssa. Hallitus tehnyt pikemmin liian paljo kun liian vähä myönnytyksiä. Hallituksen kanta oikea.
Juutilaisella vastakkainen käsitys kuin edellisellä. Puoltaa uutta kokousta. Olisi pitänyt jo ryhtyä kauppaan. Menetetty kalliita viikkoja. Venäl. tekevät muualla kauppaa.
Vuorimaasta liiaksi muodollisesti käsitetty karanteeniasia. Siinä Juutilaisen kannalla. Mutta evätessään suuren diplomaattikunnan tänne tuloa, on hallitus tehnyt oikein. Ahonen ei paikallaan.
Uusi kokous torstaina klo 11.
Ryhmienvälisen jaoston kokous. Valittiin minut puheenjohtajaksi. Amnestiakysymys otettiin harkittavaksi. Arajärvi alusti, kokoomusryhmässä oli pidetty onnettomuutena, jos se tulisi käsiteltäväksi sosialistien alotteen pohjalla. Pitäisi saada hallituksen alote. Näin aikasemmin. Hallituksen jäsen ilmoittanut että hallitus on pitänyt mahdollisena että esitys voi tulla. Tuntuu siltä, kuin olisi tässä keskustelussa itsellemme selvitettävä, olisko asia hallituksessa pantava alulle. Asia kuuluu olevan jossain muodossa hallituksessa vireillä. Itse puolestaan ollut sitä mieltä että asia olisi siten saatava pois päiväjärjestyksestä, että hallitus antaisi esityksen. Nyt päästävä selvyyteen. Olisko se toivottava vai vältettävä?
K. E. Linna. Edistysmielisessä ryhmässä asia ollut esillä syksyllä jolloin pidettiin hallituksen esitystä välttämättömänä. Luuli oltavan edelleen sillä kannalla. Nyt olisi löydettävä yhteinen kanta ja se toimitettava hallituksen tietoon.
O. Mantere ei voi lausua ryhmän kantaa. Ryhmän ensin tuotava ilmi kantansa. Omana mielipiteenään että asiaa ei voida käsitellä eduskunta-alotteen vaan hallituksen esityksen pohjalla. Meidän asia ei ole määritellä hallituksen kantaa.
P. Virkkunen. Etusijassa käsiteltävä asia sosialistien puhemiehelle tulleen kirjelmän perusteella. Eikö olisi syytä saada tämä kirjelmä lepäämään siksi kuin hallitukselta saadaan selvyys. Saatava sosialistit uskomaan, ettei tahdota jarruttaa.
Saatava selville onko eduskuntaryhmien vaikutettava hallitukseen. Epäselvillä itse. Pitäisihän se riita joskus päättyäkin. Mutta kommunistinen kiihotus esteenä. Vaikea. Ei uskalla ehdottaa hallitukselle toivomuksia.
Kaila. Hallitukselta pitäisi oleman tulossa 2–3 päivän kuluessa juristikomitean päätös. Sitä kai odotettava.
Alkio sitä mieltä että asia on pohd. ryhmissä ja sitte tuot. tänne ja ilm. hallitukselle kantamme. Luuli että ellei hallitus kiirehdi alotetta, hallitus ja me joudumme vetämään lyhkäisen korren.
Linna. Ensin otettava selville ryhmien mielipide. Jos ratkaisu viipyy niin budjetin käsittely käy vaikeaksi. Me voisimme vetää lyhemmän korren. Siis ryhmiin. Sitte tänne.
Lohi oli jo viime talvena ollut pitemmälle menevän armahduksen kannalla. Mutta ei voida eduskuntaesityksen pohjalla. Hallituksen on se tehtävä kun se kerta nauttii eduskunnan luottamusta. Luuli ettemme saa budjettia valmiiksi ilman amnestiaa. Asia vietävä ryhmiin. Tämä jaosto ilmaisisi asian hallitukselle. Pelkäsi budjettikäsittelyä.
Vennola. Kun on saatu tietää että hallitus valmistelee kantaansa joten sitä on odotettava. Emme saa budjettia ilman tätä asiaa.
Arajärvi: hyvä jos täällä päästään siihen käsitykseen että odotettava hallituksen toimenpidettä. Ei haluaisi että asia käsitellään taktillisena kysymyksenä silmällä pitäen sitä että saadaan edusk. työt käymään. On tehtävä vain oikein. – Asia on tuleva esiin hallituksen alotteena, ei muuten. Hallituksen tehtävä on tarkistaa kuka on linnassa, kuka vapaalla jalalla. Ei tämä vielä tule lopullisesti pois päivänjärjestyksestä.
Hiidenheimo: Sen levottomuuden ja liikehtimisen johdosta joka maassa vallitsee saattaa olla eri käsityksiä. Tarton rauhanehdot pakottavat tämän asian järjestämään. Tiedossa, ettei sos.dem. taholla olla tinkimättömiä. Luuli että tyytyvät pienempäänkin. Kun ryhmät ottavat kantansa ja se ilmoitetaan hallitukselle, se samalla olisi sosialisteille ilmoitettava. Muuten eivät rauhaannu.
Ritavuori. Käsiteltävä vain asialliselta kannalta. Armahdusta laajennettava. Sen puolesta puhuvat kohtuussyyt ja poliittiset syyt. Hallituksen esitys olisi saatava, eduskuntaesityksen pohjalla ei. Hallituksen olisi käytävä edellä. Muutama päivä odotettava hallituksen kannan määräämistä. Ellei sitä ilmaista, meidän on määrättävä kantamme ja ilm. se sos. ettemme käsittele asiaa edusk. esityksen pohjalla.
Asia viedään ryhmiin. Seuraava jaoston istunto torstaina klo 2.
Asioita: Amnestia, rajansuojelus, suojeluskuntainjaoston jäsenet. Hiidenheimo, Virkkunen P. Arajärvi, Kaila, Vennola, Linna, Mantere, Ritavuori, Torppa, Ryynänen, Lohi, Vesterinen, Alkio. – Juutilainen poissa.