Tiistaina 15. tammik.

Ulkoasiain valiokunnassa luki Vuorimaa Stockholm Dagbladista erään haastattelun jossa sosialidemokr. edustaja K. H. Viik oli kaupitellut Ahvenanmaata Ruotsille. Pyysi sosialistien vastausta, miten he suhtautuvat asiaan. Vrede oli sitä mieltä, ettei kysymystä Suomen rajoista pidä nyt työntää esille rauhanneuvotteluissa, mutta on oltava valmiit, jos muut ottavat sen esille.
Viik samoin. Oltava ystävällisissä suhteissa Venäjään. Siellä hyvin radikalisissa piireissä halutaan siirtää rajaa hieman Pietarin aluetta laajentaen. Saksan apuun turvaaminen epäiltävä. Venäjälle jotain luovutettava. Saksalaiset mielellään kuulevat, että Suomeen halutaan yhdistää Venäjän Karjala. Saksa saisi silloin vaikutuksen Itämerellä. Venäjä tulisi suljetuksi pois merestä. Näin on mahdotonta. Venäjälle olisi elinehto pyrkiä mereen. Venäjän Karjalalle koetettava saada autonomia. Suomen pitäisi saada Jäämeri-satama.
Ahvenanmaa-kysymyksestä ei sosialistit ole keskustelleet. Hän lausunut persoonallisia mielipiteitä. Ahvenanmaalla harjoitettu agitatsionia. Väite, että sos. demokr. -puolue haluaa luovuttaa Ahvenanmaan, on ainakin ennen aikainen. Olisi vedottava kansanäänestykseen. Ei kansan kohtaloa saa tehdä kauppatavaraksi.
Salin: Petsamovuonon rannalla Jäämerellä hyvinvoipa suomalainen asutus. Siellä suuri malmisuoni. Sulatto. Pieni hopiakaivos. Tästä alueesta Suomelle suuri hyöty. Jos rajoista tulee puhe, pitäisi muistuttaa siitä, että tämä on saatava Suomelle, muualla jotain luovutettava Pietarin seudulta.
Keskustelu rajakysymyksestä lopetettiin.
Itsenäisyys ja puoluettomuus asiassa lausui
Ingman ehdotuksenaan, että sitten kuin Saksa ja Venäjä ovat tunnustaneet Suomen riippumattomuuden, olisi hankittava Saksan ja Venäjän takaus sille.
Vuorimaa. Suomen itsenäisyys on tunnustettu, mutta se on saatava turvatuksi. Sitä voidaan rauhanneuvotteluissa valvoa. Suomi ei voi yksin seisoa sanojen turvassa. Sen on siis yhdyttävä toisten valtojen kera puollustusliittoon, kuten Viron ja Skandinavian kanssa. Venäjältä ei ole pitkään aikaan hyökkäysvaaraa. Kaikki riippuu Saksasta. Jos se voidaan saada aikaan, että Saksa vaikuttaa siihen, voidaan venäläinen sotaväki saada maasta pois.
Viik: Kenen, jollei Venäjän puolelta, uhkaa Suomea vaara? kysyi Vuorimaalta.
Salin: Pienten kansojen puollustusliitto voi muuttua hyökkäysliitoksikin. Mutta jos saadaan puolueettomuustukea Saksalta ja Venäjältä, se on etu. Kannatti puheenjohtajaa.