Tiistaina 17. jouluk.

Sattui edusk. hauska tapaus. Perustuslakivk. mietintö, jossa Furuhjelmin anomuksen perust. ehdotetaan anottavaksi vaalilain muutos esitystä, hylättiin meidän vastalauseemme mukaisesti 51 ä 46 vastaan! Mutta samassa istunnossa ilmeni taantumus harvinaisessa vauhdissaan yhdistyslaissa, jossa varsinkin papit, Roos ja Kaila kunnostautuivat.
Huhutaan, että sulfiittispriiasia juonitellaan yli joulun, että tehtailijat ehtisivät rakentaa tehtaitaan ja sen avulla sitte saataisiin eduskunnan enemmistö hallituksen kannalle.