Tiistaina 18 Kesäk.

Hallitusmuotokysymys ratkaistiin tänään perustuslakivaliokunnassa. Tällä kertaa äänesti Rosenqvist tasavallan puolesta. Monarkistinen hallitusmuotoesitys päätettiin panna toisen käsittelyn pohjaksi 9 ä 8 vastaan. Äänestys oli seuraava
Kuningas: Tasavalta:
Ingman Ståhlberg
Antila Pennanen
Rantasalo Erkko
Bergroth Alkio
Malmivaara Vuorimaa
Tukia Kokko
Hultin Juutilainen
Estlander
Vrede

Uhkauskirjeen sain taas tänään – ed[elleen] sen johdosta että olen tasavaltaa ja radikalista yhteiskunta-uudistusta tarkoittavan lainsäädännön puolesta eri tilaisuuksissa puhunut. Se on samaa käsialaa kuin syksyllinen uhkauskirje, jonka alla oli nimi: ’’Joukko Pohjalaisia naisia.’’ Tämän alla on nimi: ’’joukko Pohjalaisia.’’
Katson ylös. Se vain vakuuttaa että suuntani on oikea.
Valtiomme asema. Kuulen tänään Kalliolta, että valtion raha-asiain tila on, varsinkin vankien pitokustannusten vuoksi, kamala. Arveli tämän vuoden menojen siihenkin tarkoitukseen tekevän 140 milj. Sen lisäksi alkavat saksalaiset vaatia sotasaaliista osansa korvaukseksi; heiltähän on kuollut 800 miestä.
Ja hallitus on etääntynyt eduskunnasta, horjuu ja eduskunta käy sen vuoksi haluttomaksi.
Mitä on tehtävä?
Hallituksen ja eduskunnan välit on selvitettävä; politiikka tehtävä yhtenäiseksi, enempi kallistumaan vasemmalle. Valtion rahatalous on heti asetettava tarkastuksen alle; punaisten ja valkoisten väli on joka suhteessa selvitettävä ja sovitettava.
Samoin on uutta ryhmitystä alettava suunnitella.