Tiistaina 18. Marrask.

Ingman, Mannerheim, Enckel Ahvenanmaa-kysymyksessä.Holsti kertoi: Mannerheimin vierailumatkalla Ruotsissa olivat Enckell ja Mannerheim sanoneet: Ruotsilla on moraalinen oikeus Ahvenanmaahan. Suomi suostuu asian lykkäämään rauhankonferenssiin.
Ingmanille oli Vestman sanonut, kun oli kysymys viime talvena vastauksen antamisesta Ruotsin noottiin: Mikään muu vastaus ei tyydytä kuin se, että Te, Suomen hallitus, asetutte Tukholman neuvottelujen kannalle, s.o. Mannerheimin ja Enckellin tiedonantojen kannalle, siis, että asia lykätään rauhankongressiin.
Sen vuoksi jätti Ingmanin hallitus vastausnootin julkaisematta. Ja Enckelliltä olevat nootit toteavat sen.
Enckellin ja Ingmanin tiedot ovat siis ristiriitaiset.
Holstin mielestä oli Ingmanin hallituksen kanta se, että Ahvenanmaakysymystä ei voida ratkaista, ennen kuin Suomen itsenäisyys on tunnustettu.