Tiistaina 18p. Tammik.

Kaupungissa aamulla. Illalla oli täällä nuo-riso-seuran luentotoimikunta koolla ja järjes-tettiin luentoja joka sunnuntaiksi ensi sun-nun-taista 19 p:vään Maaliskuuta, jolloin jär-jes-tetään jatkoa. Luennoitsijoina -esiintyvät seuraavassa järjestyksessä: Alkio, J.Hollo, R.Hammarström, M.Tuokko, A.Haapala, K.Harju, M.Kivinen, A.Iipponen. Joka tilaisuudessa keskustellaan myöskin yksi kysymys.