Tiistaina 2 p. Maaliskuuta

Kohtalokas päiväEduskunnassa tekivät sosialistit ehdotuksen, että rautatieläisten 104 miljoonan kalliin ajan lisäykseen, korotetaisiin 10 miljoonaa lisää.
Oikeisto hieman kummasteli. Nevanlinna pyysi saada tietoa hallituksen mielipiteestä. Pääministeri nousi puhujatuoliin ja hallituksen puolesta kannattaa ehdotusta.
Hallituksella ei ollut asiasta ollut edes keskustelua. Kun jo hallituksen esityksessä oli tehty 180 milj. asiaa ehdottaessa 35 milj. laskuvirhe ja nyt taas, ilman että oli vähintäkään harkittu summan tarvetta, pääministeri hallituksen puolesta kannattaa sitä!
Silloin en enää voinut muuta, kuin julkisesti ilmoittaa, ettei hallitus ollut tästä asiasta ollenkaan neuvotellut. Silloin Vennola ilmoitti että asiasta oli raha-asiainvaliokunnassa keskusteltu ja päätetty. Minä taas etten ollut puhunut muusta kun 10-miljoonan lisästä.
Tämä herätti tavatonta huomiota. Eroni alkaa olla varma.
Maantieasia. Teiden valtion haltuun ottamista koskeva lykkäysponsi hyväksyttiin 92 ä 90 vastaan.
Ryhmä käsitteli asemaa heti. Yksimielisesti katsottiin, että meidän oli nyt jätettävä erohakemuksemme tullaksemme pois hallituksesta. Minulla on siis kaksi eron syytä. Jätettiin kuitenkin vielä meidän harkittavaksemme.