Tiistaina 21. Jouluk.

Edistysseurojen K. O. Y:ssä . Teimme tilejä. Sain maksuni Juoppohullun ensi painoksesta. Huomenna luv. tois. painoksesta. Ulkoasiain valiokunnassa
Holsti: Sen jälkeen kun kenraali Enckel oli kuullut epäilykset joita varsinkin mliiton edustajat olivat tuoneet esiin antaa kirjallisesti Suomen neutralisoimisehd[otuksen]. Nyt oli muutettu niin, että asia Enckelin kirjeessä sanotaan ylimalkaisemmin.
Ryömä valitti ettei kirjelmää ollut sellaisenaan annettu. – Vuolijoki samoin.
Alkio oli entisellä kannallaan.
Suolahti. Kai tällainen nekatiivinen ehdotus parempi kuin posetiivinen.
Todettiin, mitä oli tapaht.
Holsti tahtoi [keskustelua] vapaaherra Vreden Hblssa kirjoituksen johdosta.
Minist. Enckel vei Parisiin 1919 keväällä kaiken Ahvenanmaata kosk. materialin. On saanut kaikki pyytämänsä materialin. Olisi saanut tri Nummelinin avukseen, mutta ei huolinut. Ollut tilaisuudessa paremmin kuin muut olla kosketuksissa Kansainliiton herrojen kanssa. Hallitus täällä sai juristikomissionin päätöksen vasta sen hyväksymisen jälkeen. – Ulkoministeriö ei ole antanut liian optimistisia tietoja. Enckel on ollut antavassa, ministeriö vastaanottavassa. Esitti Enckelin erään lausunnon, jossa hän ilmaisee katkeruutensa siitä, että Kansainliiton jäsenet eivät olleet edes ymmärtäneet juristikomissionin lausunnon kantavuutta.
Luki kappaleen D-Kn kirjasta Sundbergin kavalluksia koskevan lausunnon. Holsti ilmoittaa, että lausuma on valitettava, että kirjeet ovat olleet Enckelin tiedossa. Kirjeissä mainittu että ruotsal. taholta on annettu rahallista apua. Luki kirjeen joka osoitti jo vapaussodan aikana ruotsalaisten agiteeraamisen Ahvenanmaalla.
Tärkeimmät Amaata koskevat päätökset tehdyt valtioneuvost.
Suolahti: Jo 1917 eräät ahvenanmaalaiset jääkärit jo puuhanneet liikettä Ahvenanmaan eroamiseksi.
Vuolijoki ihmetteli miksi näistä puhutaan, koska ne vain todistavat että Ahvenanmaalaiset ovat pyrkineet eroon.
Suolahti. Kirjeitten todistusarvosta voi olla eri mieltä. Ulkoasiainmin. lausunnon tarkoituksena on että ministeriön johto on moitteeton.
Voionmaa pitää paheksuttavana, että ulkopolitiikan edustajat alkavat kireällä hetkellä julkisesti keskustella. Lausuu paheksumisensa vapaaherra Vredelle.
Helo: Tuntuu kuin ulkoministeri olisi vaatinut sopimattoman kohdan tulla vähäisestä asiasta. Kirjeet eivät anna tukea ulkoministerille. Kirjelmät paperikoriin.
Pääministeri. Sundbergin ja Johnsonin kirjoitusten mainitsema asia tunnettu jo jääkäriajan alkuhetkiltä.
Ahvenanmaalaisia kohdeltu lievemmin kuin maanpetoksesta yleensä. Kirjeillä ei suurta arvoa. Mutta tosi on että Ruotsin hallitus jo hyvin aikaisin antautui vehkeisiin ahvenanmaalaisten kanssa. 1918 hallitus ei valitettavasti vaatinut takeita kun ryhtyi linnoituksia purkamaan Ahvenanmaalla.
Vuolijoki. Tuollaiset kirjeet ovat vain asian heikkouden todistuksia.
Nevanlinna. Tällainen istunto ei ole sopiva arvostelemaan onko vapaaherra Vreden kirj. Hblissa oikea tai väärä. Mutta luulee että henkilövaali ulkoministeriössä on usein epäonnistunut. Mainitsi jostain henkilöstä Pariisissa.
Holsti puhui eräistä suunnitelmista Saksan ja Venäjän yhtymisestä hallits. Pohjois-Euroopan politiikkaa. – Ehrström ainoa, jolla on tuttavuuksia Ranskassa. Ruotsilla ollut kykyjä valvom. Suomen etuja Pariisissa.
Alkio oli sitä mieltä että ulkoministerillä oli ollut kyllä aihetta tiedonantoihinsa. Mitä tulee Vreden ja sen johdosta muiden kirjoitteluun, piti sitä valitettavana nykyisessä kriitillisessä tilanteessa. Ahvenanmaan historian huonot juuret johtavat alkunsa 1918 politiikasta, jolloin Saksa suunnitteli sillä lunastaa Ruotsin myötätunto samalla kuin oli itse vallannut jalansijan Suomen mantereella.
– Tässä kiistassa ei pitäisi nojata tilapäähenkilöiden kirjeisiin, niillä tekeydytään naurettaviksi. Meidän oikeutemme perustuu jääväämättömiin tosiasioihin.
Keto. Ulkoministeri ollut oikeutettu tuomaan tämän asian tänne. Osittain voi asiassa yhtyä puheenjohtajaan.
Juutilainen yhtyy puheenjoht. varsinkin sen alkuosaan. Oikeastaan ei varaa kellään syytellä toisiaan Nyt olisi aika vetää asia pois ulkona Suomen alueen käsittelemisestä.
Ulkoministeri kysyi, josko halutaan, niin hän selostaa Geneven kansainliittokok. ehtoja Suomelle.
Päätettiin lykätä asia vuodenlopussa pid. istuntoon, jolloin ulkom. on jo tark. tietoja.