Tiistaina 21 p. Touk.

Perustuslakivaliokunta otti käsitelläkseen hallitusmuotokysymyksen.Ingman: ehdotti, että hallitusmuoto rakennettaisiin sille perusteelle että Suomi on perustuslaillinen monarkia, jonka hallitusvalta on perinnöllinen.
Tämän hän perusteli sillä että Venäjää vastaan Suomi silloin tulisi olemaan lujempi; Suomi voisi asettua lähempään yhteyteen keskusvaltojen kanssa. Tasavaltalainen hallitusmuoto tuottaa aina uudet vaalilevottomuudet. Kiinteyden ja varmuuden takaa meille monarkinen hallitusmuoto. Kuningas olisi saatava Saksasta. Ei tuota vaaraa kansallisuudellemme. Suomalaisen kuninkaan täytyy nojautua kansaan. Näkee kuninkuudessa Suomalaisen kansallisuuden lujan tuen. Ei kuninkuus ole epäkansanvaltaista. Tois[enlaisia] esimerkkejä ainoastaan Preussista. Väite että kuninkuus olisi epäkansanvaltaista, on vain agitatsionikeino. Presidentille ei voitaisi meillä antaa riittävää valtaa. Kuninkuus olisi ainoa keino estää Suomea joutum. tak. Venäjän alle.
Alkio laajemmassa lausunnossa puolsi tasavaltaa.
Estlander. Tosin jouluk. päätettiin periaatteessa, että Suomi on oleva tasavalta, koska Venäjän suostumus ei ollut muuten saatavissa. Oli sitä vastoin sitä mieltä, että Pohjanmaalla on hyvin valtaava mielipide monarkian kannalla.
Pennanen: kannatti tasavaltaa. Eräs yksinkertainen mies Savossa oli sanonut: Serkuksiahan ne olivat Saksan ja Venäjän keisarit ja kuitenkin tappelivat.
Virkkunen yhtyi Ingmanin ehdotukseen. Meidän ulkopoliittinen asemamme kohdistuu Saksaan, josta saatava ruhtinas sen takaa hyvät suhteet. Uskoi että saksalainen ruhtinas varmemmin turvaisi Suomen itsenäisyyden kuin oma asevoima. Järjestystä ei saada aikaan omanmaisen presidentin avulla. Toinen puoli Suomen kansaa on nyt osoittanut kannattavansa rosvoutta. On vaikea saada kansan kannatusta kelpo presidentille. Oli tavannut Karjalan ja Pohjanmaan rintamalta tulleita sotureita, jotka olivat sanoneet, ettei heillä ole ollut aikaa hallitusmuotokysymyksen käsittelyyn.
Kokko: puolsi tasavaltaa.
Malmivaara: Kansa ei ole vielä tullut asiaa harkinneeksi. Oli puhutellut useitten satojen kanssa ja ne olivat hyvin pian muuttuneet tasavaltalaisista monarkisteiksi. Jos armeijaan vedotaan, olisi rikosta vetoa armeijan mielipiteeseen. Kysymyksen ydin, onko saatava lyhyt- vai pitkäaikainen hallitsija.
Rosenqvist ei ollut valmis ratkaisemaan kummalle kannalle hän tulee asettumaan. Mutta, jos hänet nyt pakotetaan äänestämään, hän äänestää käsittelyn pohjaksi hallituksen esityksen (tasavaltaisen).
Ingman: Jos me teemme tasavallan, emme voi esiintyä ulkomailla itsenäisyyttämme säilyttäen Jos me teemme tasavallan, muutaman vuoden kuluttua Suomi on venäläinen maakunta.
Vrede yhtyi Ingmaniin. ’’Tarvitaan joku joka on ulkopuolella tuota rähinää”, puolue-elämää. Se on kuningas. Edusk. päätös tasavallasta ei ollut sellainen, kuin perustuslain muutoksesta säädetään. Hallituksessa on jo vireillä hanke tehdä uusi esitys monarkistisella pohjalla. Asia pantava pöydälle huomiseksi ja pyydettävä pj. ottamaan selvää hallituksen kannasta.
Rosenqvist: Itsenäisyyttämme ei turvata saksalaisella prinssillä, vaan sisäisellä lujuudella. Nykyisessä kokoonpanossaan eivät valtiopäivät vastaa perustuslain edellytyksiä. Ei ole mahdollista, ettei tasavaltaista esitystä tehdessä kansanluonnetta [tunnettu].
Alkio: Pitemmässä lausunnossa osoitti että tasavaltalainen hallitusmuoto on ainoa mahdollinen joka Suomelle voidaan nyt laatia. [jätetty tyhjä tila puheenvuoron myöh. merkitsemistä varten]
Ståhlberg yhtyen siihen mitä Alkio oli sanonut, huomauttaen siitä että saksalaisen prinssin valitseminen voisi, näissä merkeissä, joutuisi Suomi helposti saksalaiseksi vasallimaaksi. Kun ottaa huomioon ne valitsijat, joiden edustajat nyt on pois eduskunnasta, niin kansan valtaava enemmistö on tasavallan kannalla.
Hultin mielensuunnaltaan tasavaltalainen, mutta kuningasvallalla tärkeitä huomioon otettavia [etuja]. Ruhtinas olisi otettava Saksasta. Jos se otetaisiin Ruotsista vaikuttaisi se liijaksi sisällisiin oloihimme. Oli kuullut, että meille on tarjottu kuninkaita Venäjältä ja Englannista. Ei tiedä mikä on kansan mielipide. Kansalla ei ole vielä selkoa eri hallitusmuotojen virheistä ja hyvistä puolista. Ei ollut lopulta mitään mielipidettä.
Erkko yhtyi niihin jotka olivat puoltaneet tasavaltaa. Sopivia miehiä kyllä löytynee. Vaaliagitatsionia voidaan puhdistaa. Amerikassakin kunnioitetaan presidenttiä, joka tulee valituksi, huolimatta siitä, että vaaleissa on haukuttu.
Estlander. Meillä on saksalaisessa ruhtinaassa paras turva Saksalaisia vastaan, parempi kuin presidentissä.
Ingman. Nuhteli Alkiota ’’väärästä todistuksesta’’, kun oli tutkinut monarkistien harrastusten perussyitä.
Alkio heitti syytöksen takaisin.
Vrede syytti Alkiota epämoraalisesta puhetavasta.
Alkio pani vastalauseensa Vréden epämoraalista lausuntoa vastaan.
Ingman ja Vrede ehdottivat kysyttäväksi senaatilta tuleeko sieltä uusi esitysehdotus monarkistiselle pohjalle.
Tätä vastustin. Äänestyksellä, 9 – 7 vastaan päätettiin sitä kysyä.
Mieliala valiokunnassa oli tavattoman hermostunut. Ruotsalaiset soittavat nyt korkeinta viulua. He ilmeisesti elävät siinä toivossa, että kuningasvalta tulee ja että he voivat ’’ainakin jollain tavalla valvoa etujaan kuninkuuden suojassa.’’ Tietysti suomettarelais-raukat ovat mukana.
Täysistunnossa illalla kun käsiteltiin lakia Korkeimmasta oikeudesta, viettivät ruotsikko- ja suomettarelaislakimiehet riemun kuherrushetkiä, kun mekään emme herroja häirinneet.