Tiistaina 21. Tammik.

Valtionhoitaja Mannerheimin luona kävi puhemiehistö tänään. Hän selitti ulkopoliittisen tilanteen nyt hyvin vaikeaksi. Englannissa ja Ranskassa vallitsi hänen sieltä lähtiessään Suomea kohtaan hyvin ystävällinen mieliala. Mutta se on nyt muuttunut. Venäläinen ja ruotsalainen vaikutus näkyy olevan hyvin voimakas. Nyt pitäisi välttää kaikkea ympärysvaltojen loukkaamista. Politiikkaan siellä vaikuttavat suureksi osaksi tunnesyyt. Hän sanoi, kyselyjeni johdosta, että hallitusmuotokysymyksen ympärysvallat käsittävät kokonaan Suomen sisäiseksi asiaksi, mutta ne eivät missään tapauksessa salli, että tänne tulee saksalainen kuningas. Törngreniä ei ollut laskettu aijemmin Pariisiin, kun siellä oli tietona että hän oli v. 1916 kirjoittanut Hufvudstadsbladetissa vihamielisesti ententeä vastaan. Ranskan konsuli oli käynyt valtionhoitajan luona sähkösanoman kanssa, jossa kysyttiin, puoltaako valtionhoitaja henkilökohtaisesti Törngrénin tuloa rauhankongressiin Pariisiin. Hän oli puoltanut. Kysymykseeni, mitä valtionhoitaja arvelisi siitä, jos täältä lähetetäisiin Pariisiin joku neuvotteleva, esim. nykyisen eduskunnan valitsema komitea varsinaisten edustajain avuksi? Tähän ei hän vastannut muuta, kuin, että jos olisi kielitaitoisia miehiä, varsinkin maantieteen, topografian, lainopin ja historian erikoistuntijoita, niistä voisi olla hyötyä. Sanomalehti propagandaa varten tarvitaisiin sinne myös miehiä, mutta niitä on vaikea saada.
Hän piti hyvin valitettavana Talaksen väli-k-ysymystä saksalaisen teatteriseurueen maa-hantulon ehkäisemisestä. Se voisi hyvin herättää vastenmielisyyttä ympärysvalloissa. Hän mielistyi, kun kuuli ettei maalaisliitto ole ottanut kannattaakseen välikysymystä. Kun Ahmavaara selitti kirjoittaneensa välikysymyksen alle tarkoituksella ettei sitä nyt niin vain alistuta kaikessa ententen holhouksen alle, hermostui valtionhoitaja hieman, huomauttaen että on otettava huomioon ettei nykyisiä maailman vallanpitäjiä loukata, koska heiltä on kuitenkin suosiota ja tunnustusta pyydettävä. – Kysyin vielä vaikuttaako ympärysvalloissa epäedullisesti ehkä se, että meidän hallituksessa on vielä monarkistinen enemmistöväri, hän ei luullut sen vahingollisesti sellaisenaan vaikuttavan. Mutta hän ilmoitti, että sen sijaan kun saksalaisuus pani painon siihen vallanjärjestelyyn, joka täällä oli keskittynyt hallitukseen, ympärysvalloissa pannaan huomiota eduskuntaan ja uusiin vaaleihin.
Hän piti suomeksi kirjoitetun puheen. Mutta suomea hän ei voi puhua. Mies tekee muuten hyvin miellyttävän vaikutuksen. On suorastaan valitettavaa, etten voi hänen kanssaan puhua.
Talaan välikysymys kärsi täydellisen fiaskon. Hän hyökkäsi persoonallisesti ulkoministeri Enckellin kimppuun, töykeästi, vaikka pääministeri vastasi välikyselyyn. Keskustelu oli sangen ikävä ja ulkopoliittisesti sangen vahingollinen. Lopuksi lausuinkin tämän ajatukseni. Enckel tuli alhaalla kiitollisena pienestä tunnustuksesta puristamaan jäähyväisiksi kättäni. Ahmavaaran lausunto oli, uuden kokoomusryhmän puheenjohtajana, säälittävä. Kelpasi sitä suomettarelaisten kuulla.
Ilkan talon rakennusurakka.
Harju telefonoi että on tullut kaksi tarjous-ta, toinen 205,800 mk, toinen 260,000 mk. Mahdottomia. Niissä on 100 – 150 % tarkoitettu voitoksi. Sovimme että 29 pnä pidetään hallinnon kokous Vaasassa johon minäkin menen. Siksi koettaa Harju taivuttaa rakennusm. Hakolan suostumaan,. että hän tulee teettämään meidän laskuumme tuon työn.
Työ on joka tapauksessa tehtävä.