Tiistaina 23 Huhtik.

Riihimäki valkoinen! Se on päivän suuri uutinen jonka lehdet tuovat aamulla.
Saksalaiset kuuluvat
moittivat[n] näitä Helsingin vallanpitäjiä liijan pehmeiksi ja ovat hermostuneita. Toissa yönäkin on vielä murhattu yksi saksalainen vartiopaikalla ja yksi valkonen. Viaporin ovat he nyt ottaneet kokonaan hoitoonsa.
Helsingin jääkäriprikadi täyttyy hitaasti. Kaduilla maleksivia nuoria miehiä, jotka eivät mene nauhaa ja kivääriä ottamaan, on säälittävän paljo. Helsingistä kotoisin olevat nuoret miehet eivät juuri mene armeijaan. Sitä vastoin maalta tulleet pojat melkein järjestään.
Komea paraati
oli tänään jääkäreillä senaatintorilla. Saksalainen soittokunta soitti.
Punaisen kavalluskunnan tarkoitusperät
ja syyt.
Boltin ja Järnefeltin joukot.
Zimmervaldilaisten kongressi Tukholm.
Lähentyminen bolsevikkien kanssa.
Yleis-eurooppalaisen vallankum. suunnit.
Punakaarti ja sen tehtävät.
Salainen komitea ja sen suunnit.
Sosialistijohdon ja punak. välinen ristis.
marraskuulla.
Venäjän vallankumouksen vauhtiinpääsy
Leninin lähettilään arvostelut Siltasaar.
Lindhagenin käynti.
Suomen ja Venäj. ja Ruotsin sos.väl.sop.
Trotskin sähkö-sanoma.
Hypnoosi.
Marraskuun lait ja mitä he saivat
Kumousliikkeet muissa maissa.
Ruotsin bolsevikkien suht. Suomen kapin.
Apu Venäjältä Suomeen.
Helsinkiin sijoitetut räjähdysvarat.
Trotski tohdutt. Moskovan neuvostokok.
Kavalluskunnan joukkojensa tuho.
” valtion ja yhteisk. ryöstö.
” lähtö pakoon, sankariuden puut.
Leninin juutalaiskosto.
Mitä Suomen työväellä oli: valtiol. ja kunnallinen valta, järjestöt, talot, vapaus suht. olla mukana hallituksessa. Näiden tuho.
Kenen ovat ne miljoonat, joilla kavaltajat ulkomailla nyt herras[televat]? Kansan!
Missä kohdin nämä pettivät omat periaatteensa?
Jumalan tuomio – materialismin vallankumous.
Helsingin räjähdysainevarastot ja maailman vallankumous.
Vasten puoluekok. päätöstä.
Eduskuntaryhmän syrjäytys.
Materialismin vallankumous.
Mitä sos on rikk. omia periaat.?
Senaatissa
oli neuvottelussa puhemiehistö ja delegatsioni. Vaasan hallitukselta oli tullut tieto, että pitäisi tulla Vaasaan täkäl. senaatin, puhemiehistön ja delegatsionin. Päätettiin lykätä lopullinen päätös hieman että saadaan tarkempaa selkoa asemasta. Samalla tuli kuriiri Vaasasta tuoden tärkeitä tietoja. M. m. Mannerheim moittii täällä leväperäistä menettelyä vankien kanssa, vaatii 10,000 miestä Uudenmaan läänistä ja asevelvollisuuden heti toimeen. Vienan Karjalan valloitukseen miehiä.
Hallituksen miehet selittivät olonsa ja toimensa täällä niin tärkeäksi, että heidän on mahdotonta mennä Vaasaan. Päätettiin että jos ei tie pian aukee, meritse kun on uivien miinojen vuoksi mahdoton lähteä, lähetetään sitten ainakin yksi eli kaksi miestä Vaasaan viemään tietoja asemasta täällä.
Ståhlberg tahtoi eduskuntaa pitämään tällä viikolla muutamia istuntoja mm. Elintarvelain uudistamista varten. Vastustettiin. M.m. kaikki puhemiehet toista mieltä.
Delegatsioni kutsutaan jatkoneuvotteluun heti kun asema hieman selvenee.
Paraati
oli Senaatin torilla valkokaartilaisilla. Uljas joukko niitä jo on! Mutta suurin osa ’’helsinkiläistä nuortamiestä’’ pysyy puolueettomana. Häpeä heille, pelkureille.
Murhattu
on toissa yönä taasen 1 saksalainen ja yksi valkokaartilainen vartiopaikalla.
Viaporin huostaansa
ovat saksalaiset nyt ottaneet.
Revolverin leipään
leivottuna oli eräskin punakaartilaisen vaimo tänään taas vienyt miehelleen vietäväksi Viaporiin.
Vahvan illallisen
söin pitkästä ajasta tänään. Siitä on ainakin 8 kuuk. kun olen niin vahvasti saanut syödä.
Kysymys sotilasdiktaturista tulee päivänjärjestykseen. Ja muuten ei tästä selvitäkään. Hallitus ja juristit eivät kykene selvittämään asemaa. Kannatan siis sitä.
Kallio soitti tänään, että tänne on tullut kaksi miestä jo Mannerheimin lähettämänä sitä asiaa järjestämään.
Ellei niin järjestetä ottavat saksalaiset täällä vallan, tahi kaikki menee sekasin.