Tiistaina 23. Syysk.

Poliisilaitoksella kävimme ministeri Kahelinin kanssa tänään tarkastamassa erästä vallankumouksellista filmiä. Jäi alkuunsa. Olisin valmis estämään kaikki sellaiset. Rauhan kysymys tuli esille valtioneuvostossa. Alkio lausui, että Suomen ei nyt pitäisi ryhtyä rauhanneuvotteluihin, vaan odotettava bolsh. kohtausta talven kanssa. Ei missään tapauksessa ennen kun länsivallat luopuvat Venäjän kysymyksestä ja jättävät meidät yksin. Silloin on asema käsiteltävä uudestaan. Kun neuvottelijamme menevät reunavaltain neuvotteluihin on tätä painostettava sekä esitettävä heillekin yhteisetuna Pietarin valtiollisen merkityksen hävittäminen. Ohjelma pantava paperille.
Ritavuori halusi rauhaa. Ei ehdoitta. Mutta rauhaa olisi edustettava reunavaltain neuvotteluissa. Vastoin Alkiota luuli Bolshev. asemaa edulliseksi, Pietarin aseman verrattain hyvänä ja siellä noin 1 ½ milj. ihmistä.
Kahelin asettui pääasiassa Alkion kannalle.
Holsti. Edustajamme sähköttänyt Lontoosta että Englanti ei halua rauhaa bolshev. kanssa. Jos Suomi tekee sen, menettää se symbatiansa. Suomen tueksi on Englanti jo päättänyt jättää tänne sotalaivoja. Pariisissa harjoitetaan 6000 mieh. joukkoa Liettuaan.
Moskovasta radiosähkösanoma, jossa m. m. sanotaan Litvinovin kert. että virolaiset ovat halukkaat solmimaan rauhan mutta pelk. Engl. painostusta. Ainoa maa joka epäilee rauhaa on Suomi, jossa mielet menevät kahtia.
Salaisesti: Saksalaisesta lähteestä saanut tiedon, että Saksa ja Venäjä ovat tehneet sopimuksen bolshevistisen agitatsionin toimeenpanosta Puolassa. Ne toivovat rauhaa reunavalloissa koska se edistäisi heidän asiaansa. Marraskuussa Reunavalloissa ja Saksassa odotettavissa myrskyisiä aikoja.
Reunavaltojen taakse ovat ententevallat asettuneet vastustaakseen bolshevismia.
Bolshevikien valta on erään italialaisen mukaan siinä tilassa, että bolshev. valta kestää vielä 10 vuotta. Ampumavaroja runsaasti. Odotettava siis Saksan menettelyä. Amerikka ottanut varman kannan bolsh. vastaan. Englannin asema on epävarma, jos hallitusmuutos tulee, ja työväki voittaa, muuttuu meidänkin asemamme.
Ritavuori. Rauhanehtojen päämääräksi asetettava: Suomen itsenäisyys, Aunuksen ja Vienan Suomeen liittäminen mikäli mahdollista, ja Pietarin valtiollisen merkityksen vähentäminen. Mille kannalle asettuu entente näihin vaatimuksiin? Siitä ei ole täällä koskaan annettu tietoa. Se kuitenkin vaikuttaa meidän kantaamme. Ei myös tunneta mille kannalle neuvosto-Venäjä asettuu näissä asioissa.
Holsti. Petshengan satama on luvattu. Karjalan kysymys epävarma. Luulevat että se on saksalaisuutta. Tulee riippumaan siitä miten kansa suhtautuu tähän.
Ritavuori. Nythän olisi sopivin aika vaatia ententeltä selvyyttä.
Holsti. Joku oli hänelle ilm. eilen, että entente nyt suostuu siihen, että Suomi saa vallata Kauko-Karjalan. Ranskassa on nyt myötätunto tämän asian puolella.
Kieltolain puolustusliiton sääntöehdotus ja ohjelma hyväksyttiin jaostossa tänään.
Eduskuntaryhmäin delegationit päätettiin kutsua tänne ensi perjantaiksi klo 1 neuvotteluun bolshevikien rauhantarjouksesta.