Tiistaina 24. Syysk.

Koko päivä menee puoluekokouspuuhissa. Mahtava kokous. Saapuvilla 370 osanottajaa. Nuorta, elinvoimaista väkeä. Alustukseni päätin seuraaviin kysymyksiin. [liimattu] 1. Mitä puoluekokous tahtoo lausua eduskuntaryhmän suhtautumisesta hallitusmuotoasiaan?
2. Onko ryhmän otettava osaa kuninkaan vaaliin sen tapahtuessa 1772 vuoden hallitusmuodon 38 § mukaan?
3. Kun kuningas on valittu onko ryhmän otettava sen jälkeen osaa eduskuntatyöhön?
4. Katsotaanko olevan vielä mahdollisuuksia vaatia kansanäänestystä.
5. Siinä tapauksessa, jos monarkistit luopuvat kuninkaan vaalista 1772 vuoden hallitusmuodon 38 §:n perusteella ja hallitus esittää uuden, kansanvaltaisemman hallitusmuodon kuin nyt lepäämään äänestetty, katsooko kokous mahdolliseksi, että eduskuntaryhmä ryhtyy tällä pohjalla sovitteluihin?
Syntyi vilkas keskustelu, jossa pyydettiin suunnaton määrä puhevuoroja. Sitte lykättiin asia valiokuntaan, johon valittiin: Alkio, P.V. Heikkinen, V. Kivimäki, S. Linna, Ukkonen, A. Pesonen ja Ryynänen.