Tiistaina 24p. Lokak.

Kaupungissa. L:järvi kertoi kahakoista ”Maa-seudun Tulevaisuuden” toimitusvaliokun-nassa äsken. Gebhard oli jo ripittänyt Koskenjaakkoa, Nylanderia y.m. ”joutavista” kirjoituksistaan näyttönumeroa varten. Ei siis ollut väriä. Kuinka tyysten he karttavat meikäläistä, osoittaa, ettei minulta ole ollenkaan pyydetty kirjoitusta näytenumeroon, vaikka olen myöskin osakas! Gebhard haluaisi nyt lykätä lehden ilmestymistä vielä vuoden, nähtävästi siksi, että hän huomaa siitä tulevan jotain muuta kuin mitä hän on ajatellut. Sitä olen arvaillutkin. Siitä ilmeisesti tulee yritys uinut-taa maalaiset nuorsuomettarelaisuuden sekakeitokseen estääkseen heidän itsenäistä valtiollista järjestäytymistään. Siis: kärki täh-dättynä maalaisliittoa vastaan! Noh, pojat, odottakaahan. Astukaa vain piilostanne esille, me tutkimme teitä!
– [Alkion suhtautuminen maatalouden puolueettomaan edunvalvontaan oli epäluuloinen. Se näkyi suhteessa kotiseudun ja -maakunnan maanviljelysseuroihin, mutta varsinkin valtakunnallisella tasolla. Kun ”Maaseudun Tulevaisuus” 1916 perustettiin, Alkio merkitsi sen osakkeita, mutta joutui pian havaitsemaan, ettei lehti ollut tarkoitettu hänen kirjoituksiaan varten, vaan pikemminkin tähdätty maalaisliittoa vastaan.]