Tiistaina 25. Helmik.

Viipurissa oli muodost. komitea Vienan valtausta varten. Ne olivat pyytänet ryhmältämme saada kanssamme neuvotella. Valittuina menivät Juutilainen, Niukkanen, Luopajärvi, Kokko, Joukahainen, Alkio. P. Uotila kertoi. Helmik. 5 p. keskustelleet maisteri Kylmäkosken kanssa. Merkinneet että Helsinki oli isänmaallisesti kuollut. Saaneet meiltä tietoja että ollaan halukkaita ratkaiseviin toimiin. Silloin mennyt Viipuriin. Painettu julistus Maakansan nuor. toimittajan kanssa. Laitettu 100 kp. painos julistusta jolla kehoitettiin vapaaehtoisina liittymään Vienan-Karjalaretkeen. Tullut myönteisiä vastauksia. Käynyt puhuttelemassa eversti Sihvoa. Esitti suunnitelman Viena-Karjalan retkeä varten. Mukana Juvelius. Sihvolla myös suunnitelma. Ajateltiin Pohjalaisten retkeä Pohjoisessa, Virosta ja Inkeristä hyökkäys Pohj. kohti. Käyty Mitron luona. Hän innostunut asiaan. Esitti koko suunnitelman jonka oli laatinut evlt. Sihvo. Kun Suomen hallitukselta tuskin voi odottaa edes moraalista tukea, on asia Raja-Karjalan vapautukseen järjestettävä vapaaehtoisilla joukoilla. Hyökkäys Aunuk-seen. Johtajaksi A. Sihvo. Rahaa tarvitaan 5 – 6 milj. Heti kun ylipäällikkö Sihvo astuisi rajan yli, tehtäisiin asia julkiseksi. Toimitaisiin hyvässä yhteisymmärryksessä englantilaisten kanssa.
Esitettiin Itä-Karjalan hallituksen perustamista tarkoittava kokous.
Valittiin
Päämin. W. Sario
Ulkom. A. Mitro, apul. T. Manner. Muiksi eräitä muita. Eversti A. Sihvo valittiin sotaministeriksi ja astui hän heti toimeen.
Mitro suostui vain nimen omaan sillä ehdolla että Maalaisliiton eduskuntaryhmä ryhtyisi asian valtiolliseksi takausmieheksi.
Itä-Karjalan sivistysseura ja Itä-Karjalan komitea suostuvat olemaan mukana.
Lopullinen ratkaisu tapahtuu vain sitten, ja kun ml. eduskuntaryhmä on tehnyt päätöksensä.
Jääkärien ajatusta selvitteli Suomen Jääkäriliiton puolesta valittu Sihvo. Tarkoitus liittää kaikki kansanvalt. hallitusmuotoa puoltavat suomalaiset. He eivät, nuorina miehinä muuten halua politikoida, mutta he haluavat uhrata kaikkensa kun on kysymyksessä suomalaisen Suomen luominen. Luulee, että enemmistö jääkäreistä tulee kannattamaan tällaisia sotasuunnitelmia, kunhan vain on takeita, että hedelmät eivät laukee Saksan eikä bolshevikkien hyväksi. Heti kun saavat säännöt vahvist. ryhtyvät aktiviseen toimintaan.
Sihvo oli asettanut ehdoksi ettei Suomen hallitus ryhdy mihinkään toimintaan, vaan että Vienan-Karjala julistautuu itsenäiseksi ja Suomestakin menevät miehet vasta rajan takana aseistetaan.
Jääkäri [nimi puuttuu]. Tietenkin siihen asti kun nyk. hallitus on ohjaksissa mitään ei voi tehdä. Miehistöä järj. hallituksen luvalla rajan tällä puolen. Vasta, kun tulee uusi hallitus, on asia mahdollinen.
Alkio selosti käsitystään asemasta. Pitää olla yhteinen suunnitelma Vienan, Aunuksen, Inkerin ja Viron retkeä varten. Vienan-Karjalaisten hallituksen on ehdottomasti suostuttava asiaan. Rahoista oltava selvillä. Sotilailla varma muonitus, aseistus, puvusto. Maalaisliiton eduskuntaryhmä ei voi antaa asialle muuta kuin kork. siveellistä kannatusta, koska heidän valtuutensa loppuu parin päivän kuluttua. Asia riippuu myös Euroopan yleispolitiikasta. Siis ohjelman toteuttamiseksi ei uhrata verta ellei se ole ennakolta jotenkin varma.
Luopajärvi samoin.
Heikkinen samoin.
Mitro saapui kokoukseen. Selostin käsitykseni. Hän selitti etteivät he ole pitkiin aikoihin olleet vuorovaikutuksessa rajan takana. Ei tiennyt varmaan mikä on kansan enemmistön mielipide. Valistuneemmat harrastavat lämmintä yhtymistä Suomeen. Mutta englantilaiset ovat saaneet aikaan, että toiset harrastavat Venäjään yhtymistä. Samoin bolshevikit. Jos olisi leipää viedä, silloin kyllä. Rahaa ei ole vielä.
Manner. Leipä on tärkein. Ei myös lie tietoa millä kannalla Englanti on asiaan nähden. Jos me menemme on vietävä leipää. Arveli, että jos kansanäänestys tulisi toimeen, jakautuisivat äänet Suomeen yhtymisen, Englantiin yhtymisen, Venäjään yhtymisen ja autonomian välillä, Jos leipää viedään, luulee enemmistön tulevan puoltamaan Suomeen liittymistä.
Ryhmässä tuomari Puustinen: Punaiset Venäjällä valmistelevat hyökkäystä Suomeen. Suomessa järjestyvät punikit. Hyvin järj. Viipurin läänissä ja Hämeessä. Ei aivan vakavaa pelkoa. Mutta olisi kevytmielistä odottaa hyökkäystä ristissä käsin. Toimittava ulosp. Voittomme Virossa herättäneet heissä pelkoa. Pelkäävät Suomen hyökkäystä Pietariin. – Ryhdyttävä vapaajoukoilla toimimaan Aunuksessa. Ei virallisesti, koska voitaisiin syyttää että me ajamme imperialistista politiikkaa. Salassa muodost. suomal. apuretkikunta joka toimisi ydinjoukkona Aunuksessa, aunukselaiset apuna. Sielä täytyy olla suomal. miehet johdossa. Ehdottomasti saatava ulospäin näyttämään siltä, että puuha on aunukselaisten oma.
Asian pitäisi oleman mahdollisuus järjestää. Myöskin Karjalan kannaksella. Kenties Pietarin valtaus. Inkeriläiset puuhassa. Rahakysymys vaikein mutta ei mahdoton. Vaikein elintarve kysymys. Jos liike menisi aunukselaisten nimessä voisivat he saada elintarpeita Aunusta varten.
Näitä näkökohtia silmällä pitäen ryhdytty järjest. asiaa. Komitea. Kerätään parh. vapaaehtoisia. Miehistä ei tule olemaan puutetta. Valtionhoitaja periaatteessa kannattaa asiaa. Mutta upseereista on suuri puute.
Että asia onnistuisi, täytyy erittäin suurella varovaisuudella valita upseerit. Aunuksella ei niitä ole.
Aseita ja ampumatarpeita on valtionhoitaja luvannut ehdolla ettei asiaan ryhdytä ennen kuin hän antaa luvan. Hallitukselle asema ja suunnitelma selvitetty. Hallituksessa yleensä hyväksytään suunnitelma, mutta ei tahdota alottaa mitään toimintaa ennen valtionhoitajan suostumusta.
Mutta tässä on pelättävä, asian julkisuuteen tulon vuoksi ruotsalaisiamme, englantilaisia ja venäläisiä. Vieraille ei siis ole mitään ilmaistava.
Ennen ei ole millekään ryhmälle kokonaisuudessaan asiaa selostettu.
Hallitus on periaatteessa asian puolella.
Vienan-Karjala-asia. Selosti Viipurissa pidetyn kokouksen suunnitelmia. Hän ei ole ryhtynyt yhteistoimiin niiden kanssa, koska siellä on Uotila, jonka kanssa toiminta on -aivan mahdoton.
Myös toimii siellä kenraali Kivekäs, majuri Pohjanheimo ja Uotila.
Tämä järjestö mikä on valinnut Karjalan hallituksen on valinnut myös kauppias Mannerin puuhaan. Hän on herkkä Vienan-Karjalan mies joka ei voi pitää vaarallisia asioita kielensä takana. Myös Mitro. Rehellinen ja vilpitön, mutta ei ole tehtävän tasalla. Tehtävä tulee olemaan heille ylivoimainen.
Vaarallista on, että hallitukseen on valittu myös Suomen alamaisia. Mitä luulette englantilaisten ajattelevan siitä, että Suomen alamaisia valitaan Karjalan hallitukseen.
Parempi valita aunukselaisia, vaikkei ne kykene mihinkään, ovat ne kyllä kylttinä, suomalaiset takana. Pelkää että Uotila edustaa suomalais-venäläisiä upseereja. Ei yleensä heitä pidä epäluotettavina, mutta pitäisi sangen tarkoin valita.
Siis tehtävä nyt: Aunus julistautukoon itsenäiseksi. Eduskunta myöntäköön varoja ja viljaa määrän mikä tarvitaan. Jollei Aunusta varten saataisi erikoisviljaa olisi Suomen autettava viljalla. Ellei viljaa saada, voi asia mennä myttyyn.
Olisi toivottavaa että ryhmä valitsisi valtiopäiväin väliajaksi ryhmän puolesta valtuudet seurata täällä asemaa sekä toimia ryhmän valtuuksilla.
Ihmettelee että tämän asian yhteydessä on otettu esiin hallitusmuotokysymys. Tätä pitäisi käsitellä siitä erillään. Ryhmä jossa tätä asiaa on ajettu, ei ole käsitellyt hallitusmuotokysymystä, vaikka on ollut mukana myös monarkisteja.
Alkion kysymyksiin vastasi Puustinen, että yhteistoimintaa on ollut jo Viron ja Inkerin komiteain kanssa. Englantilaiset kyllä aikanaan saavat tietoja, että liike on suomalainen. Mutta sen vuoksi ei olisi asiaa saatettava tiedoksi ennen kuin valtaus on toteutettu. Jos suomalaiset vapauttavat Aunuksen sorrosta, tulevat he meidän puolelle. Jos liike ulotetaan Vienan Karjalaan on Aunuksenkin kysymys mennyttä.
Heikkinen myös toivoi yhtymistä.
Juutilainen puolsi myös yhtymistä.
Luopajärvi piti vaikeana valtuuttaa ryhmän valtuuksilla ketään.
Lahdensuo. Yksimielisyyttä on saatava eri ryhmien kesken. Toimihenkilöt valittava seuraamaan asioita. Ehdottaa Luopajärveä ja Kokkoa.
Juutilainen. Se luulo, että Viipurissa alkuun pannun liikkeen mukana on niin varmoja miehiä, että niitä ei ole epäiltävä.
Puustinen. Epäilee yhä Uotilaa. Viron asiassa saanut luvan koota rahoja, mutta ei ole tilittänyt. Omavaltaisesti toiminut, ja sotkenut asioita.
Niukkanen puolsi myös yhteistä suunnitelmaa.
Kallio. Hallituksen kanssa päästävä luottavaan suhteeseen hallitukseen. Muuten ei ole menestystä.
Ryhmä kokoontuu huomenna klo 10 jatkamaan tätä asiaa.