Tiistaina 26 p. Helmik.

Venäjällä ovat tapaukset nyt nähtävästi ratkaisevassa käännekohdassa. Päätettyään suostua Saksan rauhanehtoihin, vallankumoushallitus kirjoitti suorastaan oman kuolemantuomionsa alle. Tiedonantolehdessä No. 22 tänään on kirjoitus jossa selostellaan keskustelua Pietarin toimeenpanevassa komiteassa. Se kuvailee lahjomattomalla alastomuudella tilannetta. Pietarin neuvoston päätöksessä samalla sanotaan: ’’Hyväksyen toimeenpanevan keskusneuvoston päätöksen Pietarin neuvosto samalla kutsuu kaikkia työläisiä, sotilaita, talonpoikia ja työläisluokan naisia tarttumaan aseisiin ja opettelemaan käyttämään niitä sekä opettamaan työväenluokkaan kuuluvia kesken kasvuisia nuorukaisiakin aseiden käyttöön’’
Samassa selostuksessa tehdään selkoa siitä, kun Lashevitsh toi kokoukselle tiedon Pihkovan valloituksesta:
’’Pihkova on valloitettu. Oli taistelu. Sanojen aika on mennyt ohi. Ehdotan neuvoston istuntoa keskeytettäväksi. Osa tovereita lähtee huomenna eri alueille ja joukot lähtevät liikkeelle varhain aamulla. Eturivien aika kuolla on tullut; me menemme eteenpäin.’’ Kaikki nousevat seisomaan ja kannattavat yksimielisesti Lashevitshin ehdotusta.’’
Varkaudesta
Tänään kerrotaan Tiedonantolehd. että Varkaus on vielä punaisilla. Ja se on vallattu jo viime perjantaina.
Räävelin jouduttua Saksalaisille piti tänne tulla useita laivalasteja bolsevikkeja. Näyttää kuitenki siltä, että vain yksi laiva lie tullut perille.
Mielialani on tämän aamun ollut hyvin raskas. Tunnen itseni niin väsyneeksi, aivan kuin tehtäväni olisi suoritettu.
Ruotsi päättänyt vallata Ahvenanmaan. Ensikamari kokonaan ja toinen kamari 15:stä ääntä vastaan päättänyt vallata Ahvenanmaan. Heti on laivasto saanut käskyn mennä valtaamaan Ahvenanmaa (Ruotsin konsulaatti.)
Saksalaiset astuvat maalle jossakin Helsingin länsipuolella, ehkä Porkkalassa, kerrotaan myöskin Ruotsin konsulatista.
Kirkkonummella pitävät valkoset edelleen puoliaan. Täältä pitäisi heille menneen avuksi 1500 puolalaista 6 kanuunan kanssa.
Varmentuu yhä tieto, että Kirkkonummella Masabyssä on räjäytetty punaryssä-juna, jossa meni 600 ilmaan.
Sosialistien salainen neuvosto ja vallankumous-suunnitelmat.
Eräs, joka itse on kuulunut salaiseen neuvostoon, mutta omantunnon syistä nyt siitä luopunut, on kertonut seikkaperäisesti:
Jo viime maaliskuun vallankumouksen jälkeen pian perustettiin salainen komitea järjestämään vallankumousta Suomessa. Siinä oli Sirola johtavana sieluna sekä useimmat nyt hallitsevat kansanvaltuuskunnan jäsenet, sekä eräitä muita. Alusta saakka oli se yhteydessä Venäjän bolsevikkien kanssa. Jo silloin, kun kesällä oli sosialistinen enemmistö eduskunnassa, suunniteltiin väkivaltaista vallankumousta. M. m. kuului ohjelmaan murhata joukko porvareita ympäri maan kauhun herättämiseksi. Luettelokin murhattavista oli jo olemassa.
Aijottiin kumous toteuttaa jo elokuulla, kun eduskunta hajotettiin. Silloin oli varsinki Eero Haapalainen Leninin kanssa tiheissä neuvotteluissa, aijottiin näet jäädä kokonaan pois vaaleista. Mutta kun laskettiin saatavan uusissa vaaleissa 140 sosialistia läpi, ja varsinkin kun Lenin kannatti vaaleihin menoa, mentiin.
Marraskuun alkuun oli suunniteltu jo väkivaltainen vallankumous ja se piti tapahtua yhtä aikaa Suomessa ja Pietarissa. Kun ei kuitenkaan asia alkanut onnistua, esti Lenin vallankumouksen siksi, kunnes Venäjältä annetaan ohjeet. Nämä määräykset tulivat nyt.
Pihkova ja Rääveli ovat varmasti joutuneet saksalaisten käsiin.
Suomen rauhanvaltuutetut saapuneet Brest Litovskiin.
Bolsevikki-arvostelua. Ranskalainen marxilainen Herve on eräässä artikkelissa Victoria-lehdessään lausunut:
’’Typeryydellään ja pelkuruudellaan ovat bolsevikit pitkittäneet ympärysvaltojen sotaa ainakin yhdellä vuodella.’’
Trotskin erosta kiertelee Pietarissa vahvoja huhuja.
Ympärysvaltojen lähettiläät Pietarissa ovat pitäneet kiireisen neuvottelun aseman johdosta.
Rauhanvälitys Suomessa. Ruotsista on tulossa toinen rauhan neuvotteluja täällä välittämään pyrkivä lähetystö.
Mieliala ’’Kansanvaltuuskunnassa’’.
I. R. oli ollut kuvailemassa vallankumouksen toivotonta tilannetta ja asemaa rintaman tuolla puolen eräälle ”kansanvaltuutetulle”. Tämä oli vastannut: ”No minä olen alusta asti sitä sanonut, että tämä on hulluutta, että tämä ei mene läpi, mutta siihen ei ole auttanut.’’ Tokoi, Manner, Sirola ja Haapalainen ovat olleet Pietarissa jo pari päivää.