Tiistaina 26 pnä Maalisk.

Asema tänään aamulla Rautatieliikenne on tänään kokonaan pysähtynyt.
Puhelinyhteys Turkuunkin on keskeytynyt.
Valpas-Hänninen
Tapasi Lohen Pitkälläsillalla. Syntyi keskustelu. Valpas alkoi innokkaasti ehdottaa: Eikö ryhdytä toimiin rauhanneuvottelujen aikaansaamiseksi? Omasta puolestani en ole ollut mukana tässä sopankeitossa. Olen ollut alunpitäen sitä vastustavalla kanavalla.
Lohi: Mitä me Valppaan käsityksen mukaan voisimme tehdä rauhan hyväksi nykyoloissa?
Valpas: Jos voitaisiin täällä saada toimeen sellainen neuvottelu sosialistien ja porvarien kesken, jotta voitaisiin sopia rauhan ehdoista pääpiirteissään, sitte kutsutaisiin eduskunta koolle sanelemaan rauhanehdot. Neuvottelujen ajaksi olisi saatava aselepo. Ennen rauhansopimusta olisi sovittava hallitusmuodosta ja torppariasiasta. Rauhanehtojen lopullisen hyväksymisen suhteen voisi ajatella, että käytetäisiin jonkullaista määräenemmistöä. Eduskunnan jäsenille olisi taattava täydellinen persoonallinen turvallisuus.
Lohi: Mutta miten olisi mahdollista ollenkaan eduskunnan kokoontua, vaikka nämä johtomiehet haluaisivatkin taata? Sillä aseet ovat joukkojen käsissä, ja ne eivät tottele hallitusta, eivätkä johtoa.
Valpas: Eduskunta voitaisiin kutsua kokoon turvallisen paikkaan, joko Tampereelle tahi Vaasaan.
Lohi: Mikäli minä voin asiaa käsittää, otaksun, etteivät porvariedustajat voi suostua siihen että ne, jotka ovat ottaneet osaa kapinaan, saisivat edelleen ottaa osaa eduskuntatyöhön.
Valpas: Minä pidän sen luonnollisena, mutta voitaisiinhan julistaa heidät toimensa menettäneiksi ja kutsua heidän tilalleen varamiehet.
Nyt mentiin Työmiehen toimistoon, kun V. takasi L:lle turvallisuuden.
Alettiin keskustella tämän kapinan syistä.
Valpas: On alusta alkaen ollut tähän kumoukseen nähden samalla kannalla kuin Saksan oikeistososialistit. Vaikkapa sos.demokr. aseellisen voiton saisikin, sillä ei olisi mitään oleellista merkitystä, koska meillä on niin vähän teollisuustyöväkeä, eivätkä sosialiset olomme ole sellaisia. Tämä sota oli suurin onnettomuus sosialidemokratialle. Hän on alunpitäen ollut selvillä siitä, että vallankumous boshevikkilaisessa suunnassa ei menesty Euroopassa, kuten nämä toimeenpanijat otaksuivat.
Lohi: Nyt en minä käsitä, kuinka te voitte olla Työmiehen päätoimittaja ajatellessanne näin. Työmieshän kirjoittaa ihan päinvastoin.
Valpas: Vaikka hän nimellisesti onkin lehden toimittaja, hän ei lehden sisältöön voi nykyään vaikuttaa mitään. Lehti on punakaartilaisen sensuurin alainen. Hän oli aikonut kapinan alussa vanhempainsa luo Myllymäelle, mutta ei ehtinyt. Ei tiedä, miten he nyt tulevat toimeen, kun ei saa rahaa lähetetyksi. Hänenkin henkeään on vainottu, joten ei hän voi omaa kantaansa tuoda julkisuuteen. Luultavasti porvaripiireissä pidetään häntä pääsyyllisenä tähän sekamelskaan mutta se johtuu siitä, ettei tunneta missä suhteessa hän on nykyiseen asemaan.
Lohi: Sehän tässä tilanteessa on onnetonta, kun ei anneta muiden puolueiden lehtien ollenkaan ilmestyä, joten saadaan rintamiltakin aivan vääriä tietoja.
Valpas: Me emme saa julaista mitään muita tietoja sodasta kuin niitä, jotka punakaarti antaa itse. Työmiehellä oli alussa oma kirjevaihtaja, mutta kun sen antamia tietoja ei saanut julaista kutsuttiin hänet pois. Hän (V.) on voimaton tähän.
Kehoitti nyt, uudestaan, ryhtymään rauhan puuhiin. Lohen olisi etsittävä käsiinsä porvariedustajia ja heille esitettävä asia.
Lohi: Vaikea tehdä sitä, kun porvariedustajat ovat vainottuina ja piilottelevat, ei tunne heidän asuntojaankaan.
Valpas: Eikö voisi tavata eduskunnan ulkopuolelta radikaliporvareita, kuten esim. Ritavuorta ja Lavoniusta.
Lohi: Ei tunne heitä. Mutta jos Te rauhaa todella näin harrastatte, onko teillä valmista ehdotusta?
Valpas: Ei. Mutta jos se tulisi kysymykseen hän voisi kyllä sen panna paperille. Sovittelussa olisi uusi Hallitusmuoto ja torppari-asia tärkeimpiä.
Rauha olisi nyt aikaan saatava, sillä raha-asiatkin menevät ihan rappiolle. Myös voi täällä anarkistien toimesta syntyä vielä mitä kauhein verenvuodatus. Valtion velat kasvavat kauheasti. Vaasan hallituksen velat on tiettävästi valtion maksettava. Ja kukapa nämätkään täällä, valtion varoistahan nekin ovat poissa.
Ulkomaiset kapitalistit ryöstävät kyllä omansa. Jos Saksa tulee auttamaan, se vaatii suuret lunnaat. Epäilee että vanhoillisissa piireissä suunnitellaan monarkistista hallitusmuotoa. Joku Saksalainen prinssi tulisi Nikolain tilalle. Kansanvaltaiset ainekset kärsisivät silloin pitkin linjaa mitä suurimman tappion.
Kumouksen syistä siihen suuntaan kuin ’’Työmies’’ niistä kirjoittaa ei hän maininnut halaistua sanaa, vaan esiintyi mitä täysiverisimpänä vastavallankumouksellisena.
Vielä kysyi
Valpas: Onko niitä porvariedustajia aijottu vangita?
Lohi: Tehän sen kai paremmin tiedätte.
Valpas: Kyllä Punakaartin esikunnassa oli jo tehty sellainen päätös. Mutta hän meni kansanvaltuuskuntaan ja sanoi että tämä hullutus nyt vie lopunkin siveellistä varjoa sosialidemokratialta, joten sen pitää estää. Sitten kansanvaltuuskunta ryhtyi toimeen ja suunnitelmaa peruutettiin.
Tampere antautunut
kerrotaan nyt iltapäivällä.
Viipuria ja Turkua
pommitetaan. Edellistä valkoset, jälkimmäistä saksalaiset.
Rata katkaistu
Uudenkylän aseman sekä Kaipiaisten aseman kohdalla ja valkoiset hallitsevat niitä.
Toijalan vallanneet
800 valkoista ratsumiestä. Punaiset paenneet ilman vastusta tekemättä.
Ratkaiseva taistelu Saksan Englannin
rintamalla?
Maailman historiallinen tapaus.
Tänään siepattu kipinä lennätin tietää kertoa, että saksalaiset ovat murtaneen englantilaisten rintaman ja marssivat nyt Pariisia kohti.
Ennen on jo ilmoitettu että keisari Vilhelm itse on johtanut rynnäkköä.
Jos tämä uutinen on tosi, merkitsee se maailmansodan loppua, ja muodostaa siten historian suuren käännekohdan.
Suomen sota
tuntuu nyt kehittyneen pitkin rintamaa myöskin ratkaisukohtaansa. Täällä on mieliala yleensä nousemassa, paitsi sosialistien kesken, missä se näyttää olevan hyvin lamassa.
Elämä ja meidän helsinkiläinen
intelligenssimme.
Kuvaavimpia ilmiöitä meidän intelligenssimme harrastuksista täällä Helsingissä on se, että ilman keräystä on täällä muutamat henkilöt merkinneet 200,000 mk erään suunnitelman toteuttamiseksi jonka on laatinut kirjailija Juhani Aho. Se tarkoittaa sosialismin vastustamista kirjoituksilla ja painetuilla esitelmillä. Kirjoituksia lähetettäisiin Helsingistä kaikkiin maaseutulehtiin. Tarkoituksena olisi siten ’’valistaa kansaa.’’ Keskustellessani Ahon kanssa toin esiin sen ajatuksen, että – hän ajatteli seuran perustamista tätä varten – tämä menetelmä ei saavuta tarkoitustaan. Uuden järjestön perustaminen on vaikea asia. Ennestään on olemassa jo suuria vakaantuneita järjestöitä, jotka, jos ne saisivat apua, voisivat kansanvalistamisessa tehdä paljon tehokkaampaa työtä kuin tämä. Pidin siitä, että tämä järjestö ei pääse lähelle kansaa. Maaseutulehdet eivät voi julaista noita kirjoituksia kovin usein, y. m. Mainitsin suunnitelmasta, että Kansanvalitusseura on aijottu kaikkien valistusjärjestöjen keskukseksi. Annettakoon rahat sille, että tämä aije voidaan toteuttaa. – Mutta, siihen ei tietysti alistuta, eikä rahoja luovuteta. Siitä ilmeisesti tulee uusi – kotikouluhomma.
Huvittavin puoli asiassa on vielä hra Reiman suhtautuminen asiaan. Hän oli tarjoutunut käyttämään – koko rahaston! Laittaisi 5 autoa ja 50 puhujaa matkaan ympäri maan, ja tähän käyttäisi tuon rahamäärän!
Minä olen sanonut, että tärkeintä olisi nyt kaupunkien, etupäässä Helsingin porvariväestön herättäminen tuntemaan oma valistustarpeensa. He nukkuvat täydellisessä valistuksellisessa synnin unessa. Mutta tälle mielipiteelle ei täällä kukaan kallista korvaansa.