Tiistaina 26p. Tammik.

Kotona. Tänään on ystäväni Mikko Hautala ollut täällä koko päivän. Häntä olen haastattanut lapsuudenaikaisista paimenretkistä ja lapsielämämme muistoista. Rikkaan kokoel-man myöskin yhteisiä muistojamme olen merkinnyt muistiin. Tarkoitukseni on näitä käyttää uuden teokseni rakennusvärkeiksi. Voi voi sitä Allisen laidatonta, aidatonta vapautta! Sitä ympäröivien metsien ja soiden kiehtovaa erämaatunnelmaa! Sinne keskittyvää, siellä syntynyttä omanlaistaan elämänkäsitystä. Ulkopuolella järjestyneen, sivistyneen, täysikasvaneitten yhteiskunnan peräänkatsovaa, ahdistavaa, holhoavaa rajottelua.
Iltasin tultiin kotiin. Metsien, niittyjen ja salojen temmellykset elivät mielessä, joka paloi takaisin. Kodissa oli kuin vierastavaa, siellä jokainen käski, ahdisti, muistutti, loukkasi käskijän ylivallalla. Allisella oli vapautta, sai elää tasa-arvoisessa yhteiskunnassa oman ihanteensa mukaista elämää.