Tiistaina 27 p. Marrask.

Perustuslakivaliokunnan sihteeritointa olivat hakeneet ent. senaattori Pesonen ja lakitiedetten kandidaatti Carlsson. Puheenjohtaja ehdotti Nevanlinnaa, jota Ingman ja Vrede kannattivat. Tein muistutuksen siitä, että valiokunnan jäsenen ollessa sihteerinä voi hän mietintöön painaa puolueleimansa. Salin yhtyi. Mäkelin vastusti valiokunnanjäsenen ottamista sihteeriksi. Ehdotin kysyttäväksi lakit. kandid. Ritavuorelta eikö hän tulisi. Vaali lykättiin tätä tiedustelua varten.