Tiistaina 29. Heinäk.

Presidentin luokse saimme Kallion kanssa kutsun aamulla klo ½ 7. Siellä olivat Erkko ja Holsti myös. Ei ollut sen suurempaa kuin kysymys: voiko presidentti jo tänään järjestää ulkovaltain ja kotimaiset vastaanotot, kun pääministeri on poissa. Viime yönä oli, näet, saapunut Inkeristä hälyttäviä tietoja, jossa Elfvengrenin johdolla inkeriläiset puhdistavat maata. Arvellaan siinä olevan samalla ’’Pietariin hyökkääjäin’’ sormet liossa, siis, että alotetaan sotaliikkeet rajalla, saadaan aikaan sekaannusta, presidentti ja hallitus vaikeuksiin jnep.
Katsomme ettei ole mitään estettä näihin virallisiin vastaanottoihin.
Mannerheim kieltäytyy sotilasjohdosta sähkösanomalla, joka on saapunut presidentille tänään aamupäivällä, ilm. Erkko.
Pääministeri kai tästä syystä myöskin eroaa!
Hyvät merkit.
Presidentin luokse olemme kutsutut neuvotteluun klo 2.
Paavo lähti tänään kotoon. Tuntuu kuin ’’koti’’ olisi hetkisen taas ollut täällä ja nyt mennyt ’’reisuun.’’
Mannerheim. Kysyin Voss-Skaderilta: ’’Mitä seuraa jos Mannerheim ei suostu rupeamaan ylipäälliköksi?’’ Vastasi: ’’En luule tapahtuvan mitään erikoista. Jos M. suostuisi, tulisi hän toteuttamaan oikeiston tarkoituksia.’’
Inkerin hyökkäys.
Sotaministeri kertoi saman mitä on lehdissä. Ilmoitti: Aseita annettiin heille itsepuolustusta varten sitoumusta vastaan, etteivät vaadi Suomesta muonaa, lisää sotatarpeita, aseita eikä rahoja. Nyt on tuo yltiöpää joukko mahdollisesti pakoitettu jo tänään vetäytymään takaisin. Sotaministerin mielestä on ensiksi tuolta joukolta, Suomen rajan yli tultua riistettävä aseet ja tutkittava miten tämä hyökkäys on tapahtunut.
Kallio. Aseita annettiin että saavat suojata itseään rosvojoukoilta itsensä. Hyväksyy Sotaministerin lausunnon.
Alkio samoin.
Sotaministeri epäili että tässä on tapahtunut provogatsionia. Luulee että inkeriläiset toimivat yhteydessä niiden kanssa jotka johtavat pohjoisen korpuksen toimintaa. Suomella on syytä pitää silmät auki. Luulee että meitä nyt pidetään välikappaleena niiden puolelta jotka haluavat meitä käyttää vain välikappaleena.
Holsti yhtyy Sotaministeriin. Olisi otettava perinpohjainen alote tutkia mistä vaikuttimista Elfvengren on lähtenyt liikkeelle. Heti kun Elfvengren tulee rajan tälle puolen olisi hän vangittava: Ja Hertzen on vangittava.
Erkko vaati myös tarkkaa tutkimusta.
Sotaministeri: Sen sopimattomampaa hetkeä Suomelle tällaisen hyökkäyksen tekoon ei olisi voinut valita. Se ei ole voinut saada alkuaan suomalaiselta, vaan sille vihamieliseltä taholta.
Päätettiin että vapaajoukkojen tullessa yli rajan on niiden suhteen heti toimitettava tutkimus.
Lehtiin annetaan sotaministerin laatima uutinen jossa ilmoitetaan, ettei hallituksella ole mitään tekemistä tämän hyökkäyksen kanssa.
Kenraalien Ignatiuksen, Prokopén ja Kivekkään kirjelmä jossa selostetaan kotshakilaisten asemaa Venäjällä, samoin kiihotuksen tilannetta Suomessa. Jos Viro tekee rauhan, käy Suomen asema kriitilliseksi. Keino on armeijan mobilisoiminen, mutta elonkorjuuaikana vaikea. Ainoa keino on luonnollisen rajan hankkiminen Syvärillä. Armeija olisi asetettava liikekannalle ja asetettava myös Karjalan kannakselle.
Viitataan siihen että Pietarissa valmistetaan hyökkäystä Suomeen.
Kun sotaministeri ei ole varma siitä, että bolshev. suunnittelevat Suomeen hyökkäystä, ei voi nyt kuitenkaan ehdottaa liikekannalle panoa. Elonkorjuu-aikana olisi se hyvin vaikea. Jos reservi kutsutaan kokoon, maksaa se 9 – 10 milj. mk. Sittenkin vaillinaisesti.
Ehdottaa siis, että mobilisoimista ei vielä toteuteta, tietäen, että hän ottaa suuren vastuun päällensä.
Kallio yhtyi Sotaministeriin siinä ettei mobilisoimista toimiteta.
Päätettiin yksimielisesti että hetki ei ole sopiva mobilisoimiseen.
Paljastuksia. Sotaministeri kertoi, että englantilaiset vaativat meiltä ammuksia venäläisille Pietariin hyökkäystä varten ja sanovat: ’’Mitä te niillä teette, ette te kuitenkaan hyökkää.’’
’’Nehän annettiin sillä ehdolla että te hyökkäätte.’’
Ranskalaiset sanovat: ’’Te olette hulluja jos menette Pietariin.’’
Holsti sanoi: Meidän diplomatiamme maine on niin pilattu ulkomailla, ettei sanaamme enää kukaan luota.
Ammukset on saatu nimenomaan Pietarin retkeä varten. Se suunniteltiin jo Enckelin ja Ehrnrothin aikana.
(Siis: sopimus tehtiin hallituksen selän takana!)
Mannerheim antoi ententelle lupauksen saapuessaan Suomeen että Ingman ja Tulenheimo oli eroitettava hallituksesta.
Kun niin ei tapahtunut, laski Mannerheimin osakkeet hirveästi Tammikuulla 1919 ja viljan saanti melkein pysähtyi.
Hahl kertoi, että kun hän joku aika sitten kävi Mannerheimin luona puhui M. maanitellen Pietarin retkestä. Oli sanonut: Pietarin mätäpesä olisi hävitettävä.
Jääkäri-lähetystölle joka on käynyt M. luona pyytämässä että hän jäisi sotaväen johtoon, on hän sanonut: ’’En voi; jos paikalleni jään, jää kansa siihen luuloon, ettei ole vaaraa. Hän ei usko että Suomi kestää.’’
Siis: johtopäätös: Suomi olisi kestänyt jopa kyennyt hyökkäämään Pietariin, jos M. itse olisi tullut presidentiksi!
Kunniakysymys siis etualalle.
Kaunis kuva – miehestä, muka!
Hänen peräänsä sitten menevät pääministeri ja sotaministeri?