Tiistaina 29. Toukok.

H. G. Paloheimo oli aikaisin aamulla jo kyselemässä oliko ryhmämme jo päättänyt, että ml. senaattorien oli tultava pois senaatista. Ilmoitin että oli. Hän oli nyt tullut nimitetyksi elintarvepäälliköksi ja sanoi ettei hän olisi siihen mennyt, jos hän tämän tiesi. Mutta minä luulen että hän pääasiassa oli kääntämässä minua kuningasmieliseksi. Hän piti pitkiä esitelmiä omasta kääntymisestään. Pää syinä mainitsi ettei helmikuulla tahdottu saada Suomen valtiolle Skandinavian maissa 10 milj. lainaa! Sanoin, ettei silloin ollut edes kotimaassa valtiollamme luottoa. Ei sitä olisi voinut kuningaskaan taata. Sen lisäksi veteli hän monarkistien juttuja kansanvallan meillä tuottamista kokemuksista y.m. joutavaa. Kumosin.