Tiistaina 29p. Syysk.

Kotona. Harjun perhe meni vasta tänä aamu-na Vaasaan. Juna taas myöhästyi kolmatta tuntia. – Siitä, minkälaiseksi yleispiirteissään kuvittelen maailmanmenon järjestyvän tästälähin, pari piirrettä. Kuvittelen, että tässä sodan ensi vaiheessa kukistuvat Saksa ja Itävalta-Unkari.
Mutta liittoutuneitten kansojen verenvuodatus aiheuttaa sen, että hallitukset eivät saa rauhanehtoja määrätä enää imperialistisessa eikä suurvaltahengessä. Ranskaa ja Englantia luonnollisesti peloittaa puol-aasialaisen suurvallan pelottava mahti. Niiden hallitukset yhdessä Itävalta-Unkarin kansallisuuksien edustuksen kanssa, johon yhtyvät Japani ja Yhdysvallat, tulevat vaatimaan puol-aasialaisen suurvallan sisäisten olojen järjestelyä niin, että sen alamaisuudessa olevat kansallisuudet, joilla ennenkin on itsehallinto ollut, tulevat sen nyt saamaan valtojen takuulla.
Siitä seuraa, että esim. Suomi, jonka puolueettomuuden suojaaminen on Euroopan rauhalle sangen tärkeä, saa itsehallintonsa.
Myöskin pakotetaan Venäjän pääkaupunki muuttamaan Moskovaan. Tämä kyllä ei tapahdu ensi sovittelussa, vaan myöhemmin.
Kansainvälinen rauha ei kuitenkaan synny näillä ehdoilla. Sen saavuttamiseksi on tarpeen: lopettaa asevelvollisuus kaikissa maissa, hävittää linnoitukset ja tullirajat. Europalaiset yhdysvallat on se ihanne johon maailmanrauhan ystävät tähtäävät.
On luultavaa, ettei tällaisia voi toteuttaa ilman yleisiä kumousliikkeitä. Ne syntyvät entisten sotajoukkojen tähteistä, järjestyneiden joukkojen toiminnasta, ne säätävät lakia parlamenttien sijasta.
Kansallisuusrajat tulevat valtioiden rajoiksi.
Suomen suhteen on minulla hyvin optimistinen mielikuva. Tämä maa on laaja, sillä on suuret asutus- ja viljelysmahdollisuudet ja vähä asukkaita. Monessa suhteessa siis paremmat uutisviljely edellytykset sekä maanviljelystä että tulevaisuuden uutta kulttuurisuuntaa varten, kuin millään muulla Euroopan maalla. Kansaa on v:sta 1899 alkaneena aikakautena herätetty ja kasvatettu uutta aikaa varten enempi kuin mitään muuta tämän ajan kansaa. On varmaa, että poliittiset riitamme ovat olleet terveen elämän ilmiöitä, ne ovat vain pakoittaneet viljelemättömiäkin aivoja työhön. Ja vaikka täällä on ilmestynyt pankkikavaltajia, kassanvarkaita, maantierosvoja y.m. – ne eivät silti osota kansallisuutemme mädännystä, vaan sitä, että porvarikulttuuri voi sitä helposti mädäntää.
Kun Suomi nyt vihdoin saa vapaammat olot, uskon että lainsäätäjä tähänasti saamansa harjottelun tuloksena tulee tekemään oloihimme sopivia lakeja. Kansamme tulee valtaamaan työn ja kehityksen suuri innostus. Se kohottaa viljelemättömät erämaat viljelykseen ja tehtaita syntyy joka kosken partaalle. Ulkomaalainen pääoma virtaa maahan. Mutta kansainvälisillä sopimuksilla rajoitetaan maasta vietävien voitto-osinkojen mahdollisuudet. Sosialismi kansallisessa hengessä osuustoiminnallisiin muotoihin pukeutuneena saa valtaa. Vahvimpana valtiollisena puolueena tulee olemaan se puolue, joka toimii siinä hengessä kuin nykyään Maalaisliitto.