Tiistaina 3 pv. jouluk.

Sivistysvaliokunnassa ratkaistiin ensin kysymys otetaanko käsiteltäväksi oppivelvollisuuslakiesitys vai ei. Tavastähti katsoi, ettei valiokunnan asia ole harkita mitä asioita katsotaan sopimukseen kuuluvan, mitä ei. Puolsi asian käsittelyä.
Alkio oli sitä mieltä että asiaa ei ole käsiteltävä vaan joko hylättävä ja ilm. siitä eduskunnalle, tahi jätettävä pöydälle.
Nissinen piti asiaa sen vuoksi kiireellisenä, että meillä pitäisi olla oppivelvollisuuslaki ennen rauhankongressia.
Lohi huomautti ettei tässä tulla työttömäksi. Yhtyi Alkioon.
Tavastähti ja Alakulju eivät mitenkään halunneet rikkoa sopimusta. Olisi siis sopimuksen perusteella asiaa käsiteltävä. Opettajain taloudellisen aseman vuoksikin olisi asiaa kiirehdittävä.
Hälvä. Sitä mieltä, ettei ole valiokunnan vaan delegatsionin asia ratkaista mitä asioita käsitellään.
Bergroth yhtyi Tavastähteen ja Hälvään. Kysymys oppivelvollisuudesta kiireellinen.
Joukahainen. Valiok. ei pitäisi ruveta tätä asiaa käsittelemään. Voidaan joutua hyvinkin pitkälle sovinnon piiristä. Muutaman kuukauden kiirehtimisellä ei opettajain asemaa paljonkaan paranneta.
Alkio vastasi laajasti: Ei kaipaa sosialisteja, vaan kaipaa 200 edustajaa. Void. lähettää delegatsioniin.
Tukia suostui delegatsioniin lähettäm.
Sundblom samoin.
Todettiin, että ryhmien välinen sopimus velvoittaa.
Päätettiin kuulustella delegatsionin mielipidettä.