Tiistaina 30. Jouluk.

Ulkoministeri Holsti kävi luonani. Hän kertoi että Puola luultavasti tulee suostumaan konferenssiin. Eräissä presidentin päivällisissä oli Englannin lähettiläs [nimi puuttuu, tyhjä tila] lausunut että Suomen hallitus on noudattanut hyvin viisasta ulkopolitiikkaa.
Väitti myös, että Entente on aina suosinut reunavaltain eroamista.
Edelleen, oli Nevanlinna lausunut jollekin, että Suomen on autettava suurvenäjän luomista.
Silloin kuin Holsti oli Englannissa ja Paasikivi hallitsi Suomessa, seurattiin suurella tarkkuudella Englannissa Suomen politiikkaa. Holsti teki alituiseen selkoa Suomen eduskunnan tasavaltalaisten lausunnoista, kuten Ståhlbergin, Alkion, Kallion. Engl. sanoivat: niin kauan kuin näiden miesten äänet kuuluvat, on Suomella tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kun Paasikiven hallitus kaatui, sanottiin: Suomen itsenäisyys on jo ollut niin täpärällä tämän hallituksen johdossa ettette voi sitä aavistaakaan.
Virkamiesten 13-kuuk. palkan järjestely oli valtioneuvostossa nyt käsiteltävänä. Koetin saada siihen sitä ettei maksetaisi mitään niille, joiden palkka on yli 1500 mk. kuuk. y. m. saman suuntaisia, mutta en saanut mitään hyväksytyksi.
Meidän Hahl puolsi myöskin ministereille maksettavaksi! Hahl on muuttunut. Hänelle on alkanut rahatulo merkitä liijan paljoa. Murheellinen pilaantumisen merkki.
Istunto tänään alettiin klo 11,15 aamulla ja kesti klo 11 yöllä. Syötiin illalla toki elintarveministerin laittamia voileipiä, kaalikäärylöitä ja hyviä perunoita.