Tiistaina 4 p. Jouluk.

Suuri täysistunto. Käsiteltiin kolmannessa käsittelyssä 25 milj. valtiolaina. Käy kuuma keskustelu. Sosialistit (Manner) ilmoittaa, että he suostuvat lainan myöntämiseen vain sillä ehdolla että valtalaki hyväksytään. Äänestyksessä 107 ääntä 19 vastaan hyväksyttiin valtiolaina!
Sosialistit pidättyivät äänestämästä! Ja Airola ilmoitti pidättyneensä sen vuoksi että oli huomannut (oman ryhmänsä puolelta) tässä vehkeilyä.
Mannerin ehdottamana tuli käsittelyyn taas kysymys valtalain vahvistamisesta ja julkaisemisesta. Puhemiehistö ehdotti asiaa perustuslakivaliokuntaan. Ingman ehdotti hylättäväksi. Lohi kannatti I:tä. Manner ja Kuusinen ehdottivat pöydälle huomiseen.