Tiistaina 5. Elokuuta.

Neuvottelu sosialiministeriössä asuntopulasta. Päätimme kutsua kokoon huomenillaksi neuvottelun asiasta. Kokoonnumme klo 7 huoneessani. Inkerin lähetystönä kävivät luonani eversti Elfvengrén ja luutnantti Tapanainen selostaen Pohjois Inkerissä tapahtunutta hyökkäystä.
Kahvitunnilla tapahtui kiivaita yhteentörmäyksiä Mannerheimin Suojeluskunnille antamasta julistuksesta jossa varsinkin keskusta saa selkäänsä.
Sotilaille 3,100,000:- lisäpalkkio.
Alkio lausui epäilyksensä laillisuuden kannalta. Mutta jos on eroamisten estämiseksi välttämätön, täytyisi kenties puoleen suostua, lopusta esitys eduskunnalle.
Söderholm. Tämmöinen ehdotus joka on esitetty on hallitusmuotoa vastaan. Mutta jos tilanne vaatii upseerierojen estämiseksi, täytyne suostua.
Castrén samoin.
Päätettiin ehdotukseni mukaan että jaetaan puolet ja annetaan esitys eduskunnalle.
Inkerin kysymys. Jälemmin selvisi, että Elfvengren ei ollut puhunut minulle totta.