Tiistaina 7. Lokak.

Tunnen itseni erittäin virkistyneiksi ja reippaiksi. Itä-Karjalan kysymystä käsiteltiin ulkoasiain valiokunnassa. Kysymys: Pohjois-Venäjän hallituksen puolesta oli kääntynyt armeijan ylipäällikön puoleen eräs lähetti ehdottaen että Suomi yhtyisi yhteistoimintaan heidän kanssaan bolshevikeja vastaan. Samalla oli ilmoitettu, että Repolassa nyt ovat venäläiset ruvenneet vaatimaan asevelvollisuuskutsuntoihin vuosien 1880–99 ikäluokkia. Repolan kunnallishallinnon puheenjohtaja pyysi neuvoa, miten on tehtävä?
Ulkovaliokunta päätti, että sotaministeri ja ulkoministeri yhdessä laativat kirjelmän jossa Pohjois-Venäjän hallitukselle lausutaan nämä periaatteet.