Tiistaina 7. Maalisk.

Saavuttiin Helsinkiin. Pesosen kirjoitus Liitossa Helsingin yläluokan mustansin[isestä] bolshevismista on herättänyt U.S:n huomiota. Hätkähtää. Sotkeutuu. Laitoin kohtauksesta Ilkkaan sepustuksen. Paavo ei ole käynyt huoneessani sillä aikaa.
Hallituksen huoneessa taas neuvottelu Suomen ja Puolan liittosopimuksesta.
Kun kokoomus oli asettanut erinäisiä ehtoja liiton solmimisen toteuttamiselle, oli hallitus nyt tarkistanut näitä ehtoja.
Arajärvi ilmoittaa kokoomuksen mielummin kannattavan 3 vuoden sopimusta, lyhyellä 6–12 kk irtisanomisajalla.
Pääminist. Eikö voisi tätä asiaa jättää auki, Varsovassa tapahtuvien neuvottelujen varaan.
Yleisesikunnan päällikkö ilmoittanut, että kaikkien näiden neljän maan sotilassopimus täytyi saada tehdä samalla kertaa.
Arajärvi hyväksyi pääministerin selityksen.
Päämin: kysyi muiden ryhm. kantaa irtisanomisajasta.
Alkio ei ollut ryhmässä tästä keskustellut, mutta arveli että lyhyt sopimus ja yksipuolinen ylössanominen saisi ryhmässä kannatusta.
Hornborg samaan suuntaan ruotsalaisesta ryhmästä.
Vennola: Niin jyrkässä muodossa kuin kokoomusp. ehd[ottaa] ei Karjalankysymystä voi esittää koska se voisi aiheuttaa Puolan taholta samansuuntaisia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia voitaisiin ajaa Tarton sopimuksen puitteissa ja sellaisina voisi asian antaa evästyksenä Varsovaan.
Linna pelkää että tämä sopimusehto tulisi Suomelle kalliiksi. Puola vaatisi Suomea kannattamaan omia vaatimuks.
Arajärvi. Näitä viittauksia punnittu. He eivät tunne Puolan vaatimuksia. Neuvotteluissa pitää olla näistä tieto. Jos sopimus saadaan aikaan muuten, ei ole mitään mahdotonta saada salaisessa sopimuksessa tahi pöytäkirjasa tämä ehto meille varatuksi.
Pääminist. Saanko pitää, että nämä pidetään ohjeina, mutta ei sitovina ehtoina Varsovan neuvotteluissa?
Holsti. Ei Varsovassa vielä mitään lopullista tehdä, eikä allekirjoiteta vielä mitään.
Neuvottelu jäi kesken kun oli mentävä äänestykseen.
Illalla olivat luonani F. Korpi ja mvilj. Salo-Pyssylä. Viimemainittu Etelä-Hämeen maalaisliittolaisten vaaliasioissa.