Tiistaina 8. Huhtik.

Keskushallinnon kokouksessa käsiteltiin sihteerikysymystä. Kivimäki päätettiin pysyttää edelleen sihteerinä, mutta hänelle otetaan matkasihteeriksi yksi eli kaksi apulaista.
Tarkasteltiin paikallisosaston sääntöehdotus. Päätettiin säännöistä ja rekisteröimisestä vaatia postietuannilla 40 mk.
Vuosikokous ja juhla pidetään Viipurin puolessa. Jätetään Karjalan edustajain ja sihteerin huoleksi.
Ryhmäin välisessä valtuuskunnassa päätettiin ehdottaa ryhmille kunniakäyntiä Helsingin vapautuspäivänä sankarihaudoilla. Hyväksyttiin. Asiaa toteuttamaan valittiin eri ryhmistä Malmivaara, Colliander, Alkio ja Linna. Heidän on ilmoitettava asiasta myöskin sosialisteille. Valittujen on, jos ryhmät ehdotuksen hyväksyvät, ryhdyttävä järjestämään asiaa.
Ryhmien yhteistoiminnan järjestäminen.
Toiset ryhmät olivat suostuneet yhteiseen delegatsioniin, mutta ei ruotsalaiset. Ainoastaan porvarilliseen. Oli kuultu että sosialistitkin olivat valinneet edustajia delegatsioniin. Sosialistien kanssa neuvotteluja tällä pohjalla puolsivat Alkio, Linna, Mantere.
Ruotsalaisten taholta ilmoitettiin että erikoistapauksissa hekin olisivat valmiit neuvottelemaan delegatsionissa jossa on sosialisteja.
Merkittiin, että kaikki edellyttivät mahdolliseksi että eri tapauksissa on porvarillisilla ehkä syytä erikseen kokoutua ja neuvotella.
Estlander sanoi, että r. ryhmä ei tahdo olla mukana delegatsionissa jossa on sosialisteja, – hän on persoonallisesti samaa mieltä. Erikoistapauksissa voisi tehdä poikkeuksia.
Aikomus yhteisen, kaikkien ryhmien valtuuskunnasta katsottiin rauenneeksi.
Setälä ehdotti että ryhmät valitsisivat edus–tajia sellaisiksi valtuutetuiksi jotka tarpeen tullen voisivat antautua neuvotteluihin toisten ryhmien valtuutettujen kanssa.
Ehdotettiin, että ryhmille esitetäisiin muodostaa porvarillisten ryhmien kesken delegatsioni, mutta valtuuksilla neuvotella myös sosialistien kanssa; siis iso ja pieni delegatsioni.
Ryhmässä
Edellä mainittu kysymys.
Juutilainen ehdotti, että ne ryhmät, jotka haluavat neuvotteluja, muodostavat delegatsionin. Ruotsalaiset voivat jäädä pois. Maalaisliiton taholta otettava alote.
Kannattivat: Vuorimaa, Kokko, Niukkanen, Pesonen A., Niskanen, Kallio.
Päätettiin hyväksyä Juutilaisen ehdotus.
Maalaisliiton ulkomaisista ilmiöistä selkoa ottamaan ja ulkomaisia sanomalehtiä seuraamaan valittiin toimikunta: Vuorimaa, Relander, Selander, Liakka.
Helsinkiläistä maalaisliittotoimintaa järjestämään asetettiin valiokunta: Kokko, Perälä, Juutilainen, Luopajärvi, Liakka.
Asetettiin vapaata valistustyötä koskevien asiain valiokunta: Liakka, puheenj., Kokko, Leppälä, A. Pesonen, Kukkonen, Alkio.
[piirros, kaksi ihmishahmoa]
Keskushallinnon kokousta jatkettaessa otettiin esiin kysymys: ’’Maalaisliiton valistustoiminnasta.’’ Kivimäki selosti asiaa, esittämällä kiertäviä luentomatkueita.
Katsottiin että esitelmämatkueita on toimeen saatava ja niiden kouluttamiseksi pantava toimeen puhujakursseja. – Puhujakursseja järjestävät piiritoimikunnat. Muistissa pidettävä myöskin koko maata käsittävät kurssit, lisäpätevyyden aikaansaamiseksi.
Perälä huomautti läksykirjojen luettelon aikaan saamista. Mainitsi Alkion Yhteiskunnallisia ja valtiollisia kirjoituksia: ’’Yhteiskunnallista ja valtiollista”.
Kivimäki: Ei aluksi kurssikirjoja vaan esitelmiä ja luennoita.
Perälä: välttämättä kirjoja. Älköön tulkokaan kurssille jotka eivät jaksa lukea näitä kirjoja. Myös puhujaopas tarvitaan.
Päätettiin paikalliskursseja toimeen pantavaksi. – Kotiopintoja samoin, joita suunnittelemaan valittiin: Leppälä, Perälä, Liakka, Joukahainen, Niukkanen. – Koko maata käsittävät kurssit Helsinkiin syksyllä, jäi edellämainitulle toimikunnalle.
Maalaisliittolehden saaminen Helsinkiin. Jäi ryhmälle.
Ryhmässä
Professori Jansson oli tarjoutunut pitämään esitelmiä eräistä taloudellisista kysymyksistä. Päätettiin pyytää puhumaan ’’rahapolitiikasta’’ huomen iltana klo 8.
Kestikevari-lähetystö tuli ryhmään esit-täen asiansa.
Amerikan lähetystön puheilla oli ollut Relander muiden puhemiesten kanssa. Oli pyytänyt selostusta siitä mitä puolueet lähi-aikoi-na suunnittelevat. – Kotonen oli lausunut yhteistyöstä porvarien kanssa hyvin lupaavia ajatuksia.
Soininen oli ollut valtionhoitajan luona. Tämä oli painostanut oikeistokokoomusta. Ei antanut vielä Soiniselle hallituksen muodostamista. Merkitsimme, että meillä ei ole asian kanssa nyt mitään tekemistä.
Helsinkiläisen maalaisliitto-lehden perustamisesta keskusteltiin ryhmässä. Miehet olivat hyvin rohkealla tuulella. Panin koemerkintälistan liikkeelle. Siihen 24 henkilöä merkitsi 58 kp à 500 mkn osakkeita. Asetettiin toimikunta asiaa kehittämään. Raatikainen piti mestaripuheen.