Tiistaina 9 Kesäk.

Viron asia. Valtioneuvostoon oli kutsuttu Kairamo, tri Holma ja Gummerus. Holma oli tänään ollut Viron edustajan Hankan luona kuulustelemassa, mille kannalle Viron hallitus asettuu suomalaisen retkikunnan Viroon menon vuoksi. Oli saanut epämääräisen vastauksen ja pyynnön odottaa pari päivää. Lykättiin.
Inkerin puolesta oli pyydetty pariakymmentä upseeria Suomesta.
Ehrnroth luuli että tämä pieni avustus vaikuttaisi hyvin Suomen asemaan Inkerissä.
Kairamo huomautti että inkeriläiset olivat erittäin ampulanssin tarpeessa. – Holma: on hyvin vaikea saada lääkäreitä, muita tarpeita aina saadaan. – Sotaministeri. – Inkeriläiset joukot suomalaisten johtamina joutuisivat venäläisen johdon alle. Armeijassa on vähän upseereja. Tuntuu ettei tällä hetkellä ole erikoista syytä lähettää upseereja. – Kairamo. Inkeriläiset joukot tähän asti toimineet kenraali Laidonerin johdon alla. Jos nyt on tilanne muuttunut, on se hyvin valitettavaa. Virossa suuri hermostus saksalaisiin. Virossa on onnettomasti hoidettu agraaripolitiikkaa, se on suoraan ajanut saksalaiset venäläisten syliin.
Ehnroth ja Vennola merkitsivät että Suomi ei ole voinut antaa avustusta Inkerille. Nyt on pyydetty kovin vähä. Se olisi myönnettävä; 20 upseeria ja ambulanssi, edellytyksellä, että johto on virolaisilla, eikä venäläisillä. – Holma: siinä tapauksessa jos Viron retkestä tulee jotain, apua näissä muodoissa ei voida antaa.
Alkio valitti että Inkeri on jätetty niin oman onnensa nojaan. Pyydetty apu on nyt annettava, mutta päätös lykättävä siksi kuin Viron asia päätetään. Siksi hankittava tieto tilanteesta Inkerissä sekä, onko komento siellä venäläisten käsissä.
Ahvenanmaa-kysymys. Holsti[lta] ja Enckeliltä on tullut sähkösanoma Ahvenanmaan asiassa. Vaativat hallituksen pian selittämään että Ahvenanmaa saa itsehallinnon, sen talous- ja kulttuuriedut turvataan. Ahvenanmaa muuten menee Ruotsille. Hallituskriisi vaikuttanut vaikeuksia Suomen ulkopolitiikkaan. Lykättiin. Lausuttiin epäpäteviä mielipiteitä.
Kaupan edustajan lähettämisestä Pariisiin. Vennola kieltäysi. Vaadin hankkimaan suomalainen mies menemään. Erkko ehdotti – Ehrnrothia! ’’Edistysmielisenä!’’ ilveili Ehrnroth. Kyllä on kurjaa tuo ’’edistysmielisten’’ politiikka!
Ruotsin ’’Eskilstuna’’ -laivan kohtalo. Pidetäänkö se takavarikossa ja tutkitaan? Sotaministeri vaati laivaa sotaministerin huostaan. Ehrnroth vaati vapauttamaan. Hyväksyttiin luovutettavaksi sotaministeriölle.
Punainen lippu. Sisäministeri ilmoitti aikovansa lähettää maaherroille kiertokirjeen jossa kielletään sosialisteja käyttämästä punaista lippua. Vastustin. Useat, kuten Erkko, Vennola, Valdén ja Pääministeri olivat punalipun kiellon kannalla. Lykättiin. Toistaseksi ennallaan.