Tiistaina 9. Syysk.

Suomi ja reunavallat. Holsti esitti seuraavaa valtioneuvoston salaisessa istunnossa. Viron hallitus on saanut sähkösanoman bolshevikihallituksen Tsitherniltä [Tshitsherin], jossa ehdotetaan rauhanneuvottelujen alkamista huomenna Pihkovassa. Viro on vastannut että he eivät voi päättää ennen kuin 15 p. syysk. Nyt odottaa Viro Suomen ja Ententen neuvoja. – Äskettäin suunniteltu neuvottelu Riigassa, jota aiottiin Latvian, Liettuan ja Suomen edustajain kesken, ovat jotenkin tulleet estetyiksi.
Saksalaiset ja valkoiset venäläiset toimivat nykyään Viron rintaman hajottamiseksi. Saksalaisten toiminta provokatorisesti kaksimielistä. Judenitsh ja eräät saksalaiset ovat vanginneet hyökkäyskenraalin Latvian rintamalla. Goltz kirj. Suomeen ettei Suomen pitäisi mennä Pietariin. – Virolaisia vastassa ei ole nyt ainoastaan punainen vaan myöskin valkoinen Venäjä, baltilaiset ja saksalaiset.
Berlinistä sähköttää ministeri Jännes, että äsken on pidetty Räävelissä kokous jossa Luoteis-Venäjän hallitus ehdotti että länsivallat alkaisivat vaatia Suomea ottamaan osaa Venäjän valtiovelkaan miljardeissa, joten Suomen hätäytyisi taloudellisesti, sekä olisi pakotettu turvaamaan Venäjään.
Parisista sähköttää Enckel: Suomessa pitää estää lehtien (monarkistien) sota ententevaltoja vastaan ja estää ententevihollinen suunta, muuten käy yhä vaikeammaksi järjestää Suomen suhteita ulkovaltoihin.
Holsti ehdottaa, että Virolle vastataan. Suomi ei katso voivansa mielihyvällä tervehtiä Viron hallituksen neuvotteluja Venäjän neuvostohallituksen kanssa rauhasta ja on valmis yhdessä ententevaltain kanssa neuvottelemaan Viron auttamisesta. – Kallio ja Luopajärvi hyväksyvät.
Pääministeri. Viron Kallas oli eilen puhunut Suomen ja Viron suhteiden kylmenemisestä. Syynä pääasiassa Kairamon saksalaisystävyys Suomen edustajana. Konsuli on myös sopimaton. Yleensä on Virossa kuitenki lämmin mieliala Suomea kohtaan.
Viro ei voi ajanpitkään taistelua jatkaa bolshevikeja vastaan. Voitaisiinko saada aikaan reunavaltioiden neuvotteluja?
Pääministeri vastaa: ollaan.
Holsti: Taantumukselliset venäläiset ovat nykyään säännöllisessä vuorovaikutuksessa saksalaisten kanssa.
Holstin ehdotus vastaukseksi Viron hallitukselle hyväksyttiin.
Venäläisten (Luoteis-Venäjän) edustaja Tshebenco on täällä ja sangen hätääntynyt ’’valkovenäläisten’’ asioista.
Muurmanin legiona on tulossa. Englantilaiset tahtoisivat heidät panna Suomen laivoihin tai Viron hallituksen luovuttamana saareen siksi kuin tutkimus on toimitettu. Tahi, vaativat he siksi ajaksi suomalaisia laivoja käyttääkseen. Luvattiin suomal. laivoja vuokraa vastaan. Ei missään tapauksessa voida Viron saaressa tutkimusta suorittaa.
Gripenbergin ero. Mannerheim oli, Holstin virkaan astuessa estänyt Gripenbergiä erottamasta lähettiläsvirasta Tukholmassa, sekä kehoittanut asettamaan ulkopoliittisen toiminnan etualalle sopimuksen valkovenäläisten kanssa.
Gripenberg Tukholmassa. Oli saanut Holstilta kehoituksen ottaa eronsa. Tullut tänne ja ilmoittaa, ettei aijo erota. Presidentti ilmoittanut olevansa eron kannalla. Päätettiin erottaa. Valtuutettiin Holsti toimimaan.