Tiistaina Huhtik. 2. p.

Tänään tuntuu hieman vapauttavampi tunnelma. En tiedä miksi.
Tuleeko tänään parempia uutisia?
Minusta tuntuu uskottavalta että viikon kuluttua pääsemme Kertun kanssa kotiin.
Voi jos se toteutuisi!
Rautatielakko
kerrotaan alkaneen sen johdosta, että miehistöä vaaditaan tunnustamaan Manner-hallitus. Miehistö on kateissa.
Miten villeytynyt onkaan
sisällinen tilamme! Tämä hirvittävä ihmisten teurastus on omiaan osoittamaan kuinka kamalasti tässä maassa on lyöty siveellinen kansalaiskasvatus laimiin.
Porvaristohan on jättänyt koko työläisnuorison vapaasti sosialistien kasvatettavaksi. Se ei ole viitsinyt pitää siitä huolta. Se, porvaristo, on vain syleillyt kukkaroaan. Tämä on tulos.
Kuningasvalta Suomessa.
Tuntuu, että ajatus kuningasvallan toteuttamisesta Suomessa saa porvaristossa jonkun verran jalansijaa, mutta jos ne sen laittavat, silloin on isänmaa-raukkamme tuomittu alituisiin sotiin. Toivottavasti ei kansa siihen suostu.
Mitä nyt on tehtävä?
(jatkoa Kirja 6. Siv. 52.)
22. Valtion taloutta, joka on joutunut niin tavattomaan rappiotilaan, tuskin voidaan parantaa muuten kuin säätämällä liiketoiminta, ainakin sen tärkeimmät alat esim. 5 vuodeksi valtion monopoliksi. Se tapahtuisi siten, että valtio vuokraisi yksityisliikkeet ja teollisuuslaitokset velkoineen ja saatavineen maksaen määrävuokran omistajille. Liikkeet kävisivät omistajainsa johdolla jotka saisivat palkat.
23. Edellisen kanssa rinnan olisi toteutettava työasevelvollisuus ja työpalkkojen verotus, tahi kaikkien palkkojen maksimali-määrien säätäminen valtion laitoksissa ja virastoissa.
24. Sosialidemokratia on merkittävä ja pidettävä kansallisena ja yleisinhimillisenä rikoksena ja sitä on vastustettava ja estettävä kaikin mahdollisin keinoin sen kasvatus.
25. Kaikki maatilojen kauppa on järjestettävä niin, että ne välittää valtio ja myös ainoastaan viljelystarkoituksiin, esim. lähimpinä 5–10 vuotena. Yksityisten maatilakauppa estettävä sinä aikana. Valtio ostaa kaikki myytäväksi tarjottavat tilat, maksaa ne obligationeilla, joiden takeena on ostettu maa, tahi suorastaan vaihtoseteleillä, jotka liikkuvat rahana. Valtio luovuttaa nämä tilat sopivina viljelystiloina, halullisten ostettaviksi, jotka saavat hinnan suorittaa kuoletuslainana.
26. Maanviljelystä varten on heti, kun valtion raha-asiat sen sallivat, järjestettävä runsas määrä viljelyslainoja, jotka maanviljelijä saa lahjaksi, jos hänen viljelyksensä ovat määrättyjen vuosien kuluttua hyvässä kunnossa.
27. Korvatakseen kapinana hukatun työn ja omaisuuden, on säädettävä teollisuustyöpäivä toistaseksi 10-tuntiseksi, tai, jotka harjoittavat vähintäin 2 tuntia päivässä opiskeluja, jotka edistävät ammattitaitoa tai kansalaissivistystä, ne saavat suorittaa, jos haluavat, 8 tunt. työpäiviä tehtaassa. – Virastoissa ja konttoreissa on tehtävä työtä vähintäin 6 tuntia ja sen jälkeen 2 tuntia käytettävä opiskeluun ja 2 tuntia käsi- tahi muuhun työhön. – Kaikkien näiden kotiopintojen johtoa ja tarkastusta varten on valtion järjestettävä johto ja tarkastus; muuten voi valtio sen uskoa vapaille valistusjärjestöille.
28. Venäläisten oikeudet Suomessa on lakkaut.
29. Bolsevikki-anarkisteilta on kiellettävä oikeus olla valtion ja kasvatuslaitosten palveluksessa.
30. Yleinen työvelvollisuus säädettävä.
31. Kaikki miehet ja naiset vannotettava Suomen tasavallan, lain, kansalaisten hengen ja omaisuuden puolustukseen velvollisiksi.
32. Maanviljelyskone- ja apulantateollisuus mv. edulliseksi.
33. Sota-ajan vahinkojen korvaus valtiolta. Etupäässä niiden omaisuus siihen käytettävä jotka ovat vahingon aiheuttaneet.
34. Internationalismin vaikutus kansallisesti turmiollisena on tehtävä mahdottomaksi.
35. Yhteiskunnallisen runoilun ajasta on astuttava realistiseen todellisuuteen. Sosialistien runolliset tulevaisuuden haaveet, samoin kuin oikeistoporvarien runolliset paikallaan pysymisyrittelyt, sekä taantumus unelmat on lopetettava: Yhteiskunnalliset mahdollisen pitkälle menevät uudistukset on toteutettava.
36. Suomen ulkopolitiikan suunta ja rajat on määriteltävä ja laskettava selvälle pohjalle.
37. Venäjän entisen ja nykyisen hallituksen politiikan opetukset omassa maassaan hedelmöivänä on otettava huomioon.
38. ”Vallankumous”Suomessa, missä rosvoilevat ja ulkoa päin tulevan johdon vaikutukset ovat niin ratkaisevia, ovat lahjomattomana todistuksena siitä, että valtio ei sisäisen rauhansakaan vuoksi voi tulla toimeen ilman sotajoukkoa.
39. Sosialidemokratian nimissä tapahtuva kansan kasvatus on tehtävä ehdottomasti mahdottomaksi.
40. Matkarahoja talonpojille ja rengeille opiskeluun Tanskassa ja kotimaassa, kouluihin.

Jatkoa (Tiistai Huhtik. 2 p.)
Huhujen varassa saadaan nyt suureksi osaksi elää. Ei mitään varmoja tietoja.
Toijala on, milloin valkokaartilla milloin punasilla.
Saarroksessa pitäisi oleman 2000 valkosta Tampereen etelä puolella.
Hämeenlinnan etelä puolella jo pitäisi oleman valkosia.
94000 miestä
on Gyllingin tietämän mukaan punakaartin kirjoissa.
Toista sataa miljoonaa maksaa valtiolle tämä lysti kuukausittain, Gyllingin tietämän mukaan.
Tokoin viljajunasta on sekalaisia tietoja. Yleensä arvellaan, ettei se ole Siperiasta tullut, jotkut arvelevat sen olevan täältä koottua viljaa, jotkut tietävät, että Viipuristakin on pakotettu eräs varasto läh. Pietariin Tokoin nimellä. Eräät että se on Lavoniuksen viljajuna joka pidätettiin Terijoella. Mene ja tiedä!
Kävin Malmivaaraa
tapaamassa. Ei ollut mitään erikoista.
Rauhanneuvotteluihin
oli kutsunut John Svanljung: Malmivaaraa, Arokalliota, L. Hagmania, L. Ehrnrothia, Lasseniusta. Ei kukaan ole mennyt.
Nimenmuuttajia
on nykyään ’’hallituksen’’ lehdissä paljon. Ne kuuluvat olevan niitä linnasta vapautettuja roistoja, jotka entisyyteensä peittääkseen muuttavat nimiään.
Aukust Vesley – Kaarlo Luoto.
Vakuutetaan että nämä ovat sama persoona. Kaarlo Luoto oli Viaporin kapinassa tärkeä näyttelijä, kavalsi sitten punakaartin kassan ja livisti Amerikkaan. On ammatiltaan räätäli, ollut aliupseeri. Viimeiksi Joensuusta harjoittanut räätälinammattia.
Härmäläisiä Turengissa
kerrotaan jo olevan. Toisten tietojen mukaan on valkoisia Leppäkoskella. Tuntuu epäilyttävältä, ettei tässä ole vielä perää.
Venäläiset punaset.
Kerrotaan, että Toijalassa olisi jo 1000 ryssää, vallanneet Toijalan ja päättänet vallata Tampereen hinnalla millä tahansa.
Toinen tieto, joka kahta tietä on vakuutettu, on sellainen, ettei ryssiä ole tullut tänne viikkoon Viipurin ohi.
Saksalaiset Koivistolla?
Vakuutetaan, että saksalaiset ovat nousseet maihin Koivistolla ja vallanneet Inon patterit. Sittemmin katkaisseet rautatieliikenteen Pietarin ja Viipurin välillä, sekä valmistautuisivat ottamaan Viipurin.
Toijalan yläpuolella
väitetään olevan 3000 punaista kierroksessa.
Parolan itäpuol. valkosia kierroksessa arvellaan olevan 2000. Mutta tätä täydellä syyllä epäillään.
Vienan Karjalassa
pitäisi oleman itsenäinen vapautusliike alullaan.