Torst. 20. Lokak.

Vaasassa. Hieman ilma kuivanut. Ilkan ilmoitusmäärä on kohonnut jokseenkin viimevuotisen tasolle. Mainiota! Painos on 10,200. Siis sama kuin vaalien aikana. Sekin tyydyttävä. Kunpa nyt saavuttaisimme joltisenkin taloudellisen tuloksen! Ukkopiiri Lehtosella.