Torst. 22. Tammik.

Vaasassa. Ilmat ed. samanlaiset. Vaalin tulokset ovat maalaisliitolle yhä kovin suotuisat. Saamme jokaisesta Vaasan l. vaalipiiristä 5 miestä.
Ukkopiiri osuuskaupassa.