Torst. 24 Helmik.

Tulenheimon komitea kokoontui. Alkukeskusteluja. Ilmaisin asettuvani vastustamaan ’’Magna Chartan’’ tekemistä ruotsalaisille, koska se on tarpeeton ja heillekin epäedullinen. – Hermansson vastustaa myös ’’Ruotsalais-Suomen’’ luonnosta valtakunnan yhtenäisyyden kannalta, mutta puoltaa takeita antavaa lakia. Voionmaa on valmis antamaan ruotsalaisille laajan paikallishallinnon.