Torst. 25. Elok.

Vaasassa. Saarij. Paavosta saap. Kivimäelle viesti, jossa uhattiin vaatia P[erä]lä luopumaan edustajapaikastaan. Kirjoitimme sinne. Toivon että he luopuvat aikeistaan.
Hautala tuli maalaamaan.