Torst. 27. Lokak.

T. Holkko täyttää 50 v. Sähkötimme onnittelumme yhdessä Loukon kanssa. Ulkoasiain valiokunnassa esitti ulkoministeri kysymyksen, miten on edusk. tietoon saatettava Kansainliiton päätös siitä, että Suomen ja Venäjän välinen rauhansopimus on Kansainliitossa registeröity.
Valiokunta ei tehnyt päätöstä Pj. ja Voionmaan ehdotuksen mukaisesti. Lausui mielipiteenään että asia olisi presidentin kirjeellä ilmoitettava eduskunnalle.
Ahvenanmaan neutralisoimis-asian selosti ministeri Holsti. Ensimäisenä esitettiin Suomen ehdotus.
Ryhmässä oli kovanlainen yhteenotto asevelvollisten palvelusajasta. Edustajamme valiokunnassa olivat asettuneet 9 kk. kannalle sillä perusteella että ryhmä oli joskus niin päättänyt. Useat kuten minäkin katsoivat kuitenkin että olisi mentävä 1 vuoteen, koska asiantuntijat pitävät sitä parempana, jopa aivan välttämättömänä. Lopuksi tuntui, että voidaan yhtyä siitä että annetaan hallitukselle oikeus 5 vuoden aikana (Lohen ehdotus) pitää palveluksessa 1 vuosi jos tarpeelliseksi katsotaan. Keskustelu suoritettiin loppuun, mutta äänestys tapahtuu lomalta tultua.
J. Koiviston kanssa tapasimme ravintolassa, (eduskunnan). Hän rupesi joksenkin alleviivatusti moittimaan sitä, ettei Harju kutsu ollenkaan juuri kokoon Ilkan hallintoa. Ei ollut saanut kutsua esim. Lokakuun kokoukseen, syyskuullakin päivää ennen, koko kesänä ei ollut kutsuttu. Olivat Jalo Lahdensuon kanssa keskustelleet ja viimemainittu valittanut että mitä sillä sellaisella elimellä tässä osakeyhtiössä tehdään, ellei se ollenkaan kokoonnu. K:lta kysyin Ilkan osakemyyntiä. Ei ollut kukaan tehnyt mitään eikä hän ainakaan osta enää yhtään, – lausui painolla. Hän sanoi että tämä vieraannuttaa toisistaan.
Minun on myönnettävä ja sen sanoinkin, että valitus on aiheutettu ja että sellainen menettely ei ole minun tahtoni mukainen. Hän sanoi sen hyvin tietävänsä.
Mutta hänellä oli toimitustakin vastaan. Viime kevät-talviset uutisten ”rupriseeraukset”, toimituksessa ollaan vieraita kun sinne soittaa. Minuun arveli Helsingin vaikuttaneen myös vierottavasti talonpojasta, kirjoitukseni eivät edusta enää puhtaasti talonpoikaista ajatustapaa.
Kyselin esimerkkejä. Ei maininnut.
Olen koettanut ottaa asiasta ytimen. Sellaiseksi saan, että hänen valituksiinsa on aihetta, mutta hän liiottelee. Sen lisäksi, kun mainitsin, että minä en voi ajanpitkään täyttää molempia, toimittaja- ja edustajatehtäviä, tulee minun ensi vaaleihin järjestyttäessä ratkaista, kumpaan jään. Sanoin, että olen ajatellut jättää edustajatoimen, mutta jos, kuten olen kuullut, moititaan Ilkkaa myöskin liian aatteellisista pääkirjoituksista, jotka vievät tilaa uutisilta, kenties nyt on tullut aika nuorempien voimien astua Ilkan johtoon. Tällöin hän piti luonnollisena että minun olisi mahdoton erota lehdestä, koska se muka silloin menettäisi koko perustuksensa.
Sitä vastoin hän tuntui eduskunnasta eroamisen pitävän verrattain yksinkertaisena.
Saako asian siis käsittää niin, että v:den 1913 tapaukset uusiutuvat? Silloin, melkein samanluontoisen keskustelun jälkeen aloin vaistota, että olin edustajana erään toisen ystäväni tiellä. Silloin väistyin, hän pääsi eduskuntaan, minä jäin pois. Tulos hyvä!
Nyt kasvaa minussa tunto että tässä keskustelussa oli pohjasävynä sama pyrkimys. Olen hänen tiellään. Aloin saada iloisen tunnon siitä, että tämä tulee minulle taas vapautukseksi, samalla, kuin pelastaa ystävyyssuhteemme.
Olen nyt melkein valmis: en enää rupea ehdokkaaksi! Minulle ei tarvitse antaa tässä suhteessa monta viittausta.
[kirjoitettu marginaaliin:] Lisättäköön tähän Kukkulan huomautus: maalaisliiton edustajain tulee tästälähin olla pelkkiä talonpoikia.
Illalla olimme Paavon kanssa kansallisteatterissa Juho Vesaista katsomassa. Se on hyvä näytelmä.
”Puukkojunkkarit” tulee nyt näyteltäväksi.
Herra Similä kävi tänään luonani. Hän vakuutti nyt ottaneensa kaikki huomautukseni huomioonsa. Hänen selostuksestaan päättäen niin onkin tapahtunut. Kappaletta jo harjoitellaan. Se tulee esitettäväksi marraskuun lopulla.
Sovimme niin, että panemme tulot kahtia. Hän saa hoitaa koko affäärin. Annoin hänen itse sen ehdottaa. Hän saa sopia Kansannäyttämön kanssa ehdoista.